พบ 26 แพ็คเกจ

จอร์เจีย6 วัน 4 คืน

ทบิลิซี่ – คาซเบกี้ – มิทสเตต้า – ซิกนากี
วิหารจวารี   วิหารสเวติสโคเวลี   ย่านเมืองเก่าของทบิลิซี   โบสถ์เมเตห์คี   โรงอาบน้ำแร่กำมะถัน   สะพานแห่งสันติภาพ    ป้อมนาริคาล่า   ถนนคนเดินชาเดอนี่   ป้อมอนานูรี    อ่างเก็บน้ำซินวาลี   อนุสรณ์สถานรัสเซีย – จอร์เจีย   โบสถ์เกอร์เกตี้   พิพิธภัณฑ์สตาลิน   เมืองอัพลีสต์ซีคห์   เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย   โบสถ์เซนต์ทรีนิตี้   บ้านขนมปัง คาเคติ   วิหารบอดี   ห้างแกรอเรีย   ถนนคนเดินรุสทาเวลี
Thai Airasia X

Mar - May

รหัสทัวร์ : A1875

฿ 34,999

จอร์เจีย7 วัน 5 คืน

จอร์เจีย ทบิลิซี่ คาซเบกี้ – อัพลีสสิค – บาทูมี่ – คูไตซิ
ป้อมอนานูรี     อ่างเก็บน้ำซินวาลี    โบสถ์เกอร์เกตี้    วิหารจวารี    พิพิธภัณฑ์สตาลิน    ตลาดยามเช้า     อารามจีลาติ    มหาวิหารบากราติ    บ้านเรือนเก่าในย่านเมืองเก่า Old Town    จัตุรัสเปียเซซ่า     รูปป้ันอาลีและนีโน่     ป้อมนาริคาล่า    โรงอาบน้ำแร่กำมะถัน    ย่านเมืองเก่าของทบิลิซี   ถนนคนเดินชาเดอนี่   โบสถ์เซนต์ทรีนิตี้
Air Astana

มีนาคม

รหัสทัวร์ : A2084

฿ 41,900

จอร์เจีย6 วัน 3 คืน

จอร์เจีย ทบิลิซี คาสเบกี้
ป้อมอันนานูรี   อ่างเก็บน้ำชินวารี  โบสถ์เกอร์เกตี้  สกีรีสอร์ท  วิหารสเวติสเคอเวรี่  มหาวิหารจวารี   กำแพงเมืองโบราณ   ชิมไวน์คูวาเรลี    โบสถ์โฮลีทรินิตี้แห่งเมืองทบิลิซี   ป้อมนาริกาลา   โรงอาบน้ำโบราณ   วิหารซีโอนี   ถนนคนเดินชาเดอนี่
Turkish Airlines

กุมภาพันธ์

รหัสทัวร์ : A1507

฿ 33,999

จอร์เจีย8 วัน 5 คืน

จอร์เจีย ทบิลิซี่ – คาซเบกี้ – อัพลีสสิค – บาทูมี่ – คูไตซิ
วิหารจวารี    วิหารสเวติสโคเวลี     ย่านเมืองเก่าของทบิลิซี   ถนนคนเดินชาเดอนี่    ป้อมอนานูรี    อ่างเก็บน้ำซินวาลี   โบสถ์เกอร์เกตี้    พิพิธภัณฑ์สตาลิน    มหาวิหารบากราติ   จตุรัสเปียเซซ่า    ป้อมนาริคาล่า   โบสถ์เซนต์ทรีนิตี้   สะพานแห่งสันติภาพ
Turkish Airlines

Mar - Mar

รหัสทัวร์ : A1862

฿ 39,900

จอร์เจีย7 วัน 4 คืน

THE BEST OF GEORIA
วิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี   สะพานแห่งสันติภาพ   เมืองทบิลิซี   ป้อมนาริกาลา   โรงอาบน้ำ   เทือกเขาคอเคซัส   ป้อมอันนานูรี   อ่างเก็บน้ำชินวารี   โบสถ์สมินดา ซาเมบา   วิหาร (SAMTAVRO MONASTERY)   วิหารสเวติสเคอเวรี   มหาวิหารจวารี   อุพลิสชิเค่
Turkish Airlines

กุมภาพันธ์ มีนาคม

รหัสทัวร์ : A1712

฿ 49,888

จอร์เจีย6 วัน 4 คืน

GEORGIA IN DREAM ทบิลิซี่ – คาซเบกี้ – มิทสเตต้า – ซิกนากี
วิหารจวารี   วิหารสเวติสโคเวลี   ย่านเมืองเก่าของทบิลิซี   โบสถ์เมเตห์คี   โรงอาบน้ำแร่กำมะถัน   สะพานแห่งสันติภาพ   ป้อมนาริคาล่า   ถนนคนเดินชาเดอนี่   ป้อมอนานูรี    อ่างเก็บน้ำซินวาลี   อนุสรณ์สถานรัสเซีย – จอร์เจีย   โบสถ์เกอร์เกตี้   พิพิธภัณฑ์สตาลิน   เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย   โบสถ์เซนต์ทรีนิตี้   บ้านขนมปัง คาเคติ   วิหารบอดี   ห้างแกรอเรีย   ถนนคนเดินรุสทาเวลี
Thai Airasia X

Mar - May

รหัสทัวร์ : A1876

฿ 29,999

จอร์เจีย7 วัน 4 คืน

THE EMPEROR GEORGIA
สะพานแห่งสันติภาพ   เมืองทบิลิซี   ป้อมนาริกาลา   โรงอาบน้ำ SULFUR BATH    เทือกเขาคอเคซัส   ป้อมอันนานูรี   อ่างเก็บน้ำชินวารี   วิหารสเวติสเคอเวรี   อุพลิสชิเค่   พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน   วิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี   อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย
Emirates Airlines

มกราคม

รหัสทัวร์ : A1713

฿ 39,999

จอร์เจีย6 วัน 3 คืน

ทบิลิซี คาซเบกี้
ป้อมอันนานูรี   อ่างเก็บน้ำชินวารี   โบสถ์เกอร์เกตี้    วิหารสเวติสเคอเวรี่   มหาวิหารจวารี   กำแพงเมืองโบราณ   ชิมไวน์คูวาเรลี    โบสถ์โฮลีทรินิตี้แห่งเมืองทบิลิซี   เมืองเก่าทบิลิซี   ป้อมนาริกาลา   โรงอาบน้ำโบราณ   ถนนคนเดินชาเดอนี่
Turkish Airlines

มีนาคม

รหัสทัวร์ : A1939

฿ 34,999

จอร์เจีย7 วัน 5 คืน

WINTER IN TBILISI GEORGIA
เทือกเขาคอเคซัส   ป้อมอันนานูรี   อ่างเก็บน้ำชินวารี   อุพลิสชิเค่   พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน   มหาวิหารบากราติ   โบราณสถานแห่งเมืองมิสเคด้า   วิหารสเวติสเคอเวรี   SAMTAVRO MONASTERY   เมืองทบิลิซี   สะพานแห่งสันติภาพ
Air Astana

กุมภาพันธ์

รหัสทัวร์ : A1715

฿ 44,888

จอร์เจีย7 วัน 4 คืน

ทบิลิซี คาซเบกี้ กอรี่
โบสถ์ทรินิตี้แห่งเมืองทบิลิซี    ป้อมอันนานูรี   อ่างเก็บน้ำชินวารี   อนุสาวรีย์มิตรภาพรัสเซีย-จอร์เจีย   โบสถ์เกอร์เกตี้   พิพิธภัณฑ์สตาลิน   เมืองถ้ำอุพลิสชิเค่    วิหารสเวติสเคอเวรี่   มหาวิหารจวารี   เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย   กำแพงเมืองโบราณ   ชิมไวน์คูวาเรลี   เมืองเก่าทบิลิซี   ป้อมนาริกาลา   โรงอาบน้ำโบราณ   ถนนคนเดินชาเดอนี่
Emirates Airlines

กุมภาพันธ์ มีนาคม

รหัสทัวร์ : A1940

฿ 34,999

จอร์เจีย6 วัน 3 คืน

ทบิลิซี คาซเบกี้
ป้อมอันนานูรี    อ่างเก็บน้ำชินวารี    โบสถ์เกอร์เกตี้   อนุสาวรีย์มิตรภาพรัสเซีย-จอร์เจีย   วิหารสเวติสเคอเวรี่    มหาวิหารจวารี    เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย    กำแพงเมืองโบราณ   ชิมไวน์คูวาเรลี   โบสถ์โฮลีทรินิตี้แห่งเมืองทบิลิซี   เมืองเก่าทบิลิซี    ป้อมนาริกาลา    โรงอาบน้ำโบราณ    ถนนคนเดินชาเดอนี่
Turkish Airlines

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม

รหัสทัวร์ : A1751

฿ 35,999

จอร์เจีย6D4N

เชียงใหม่ – จอร์เจีย
วิหารจวารี   วิหารสเวติสโคเวลี   ป้อมอันนานูรี    โบสถ์เกอร์เกตี้   อนุสรณ์สถานรัสเซียจอร์เจีย    อัพลิสต์ชิเคห์    พิพิธภัณฑ์สตาลิน   อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย
Qatar Airways

Jan - Apr

รหัสทัวร์ : A1945

฿ 36,900