พบ 8 แพ็คเกจ

ยุโรป8 วัน 5 คืน

EUROPE 5 ประเทศ เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวัค ฮังการี
ปราสาทนอยชวานสไตน์ ปราสาทปราก ปราสาทครุมลอฟ พระราชวังเชิร์นบรุนน์ ปราสาทบราติสลาว่า สวนมิราเบล วิหารเซนต์วีตุส พระราชวังฮอฟบวร์ก บูดาเปสต์ สะพานเชนบริดจ์ เชสกี้ ครุมลอฟ สนามฟุตบอล อัลลิอันซ์ อารีนา ล่องเรือแม่น้ำดานูบ ศาลาว่าการเก่า เซ็นทรัลสแควร์ จัตุรัสกลางใจเมือง โอลิมปิก ทาวเวอร์ มาเรียนพลัสซ์ พระราชวังหลวง
Qatar Airways

Feb - Feb

รหัสทัวร์ : A0801

฿ 44,900

ยุโรป9 วัน 6 คืน

เยอรมนี – ออสเตรีย – เช็ก – สโลวากีย – ฮังการี
สวนมิราแบล   ย่านเมืองเก่า   ปราสาทนอยชวานสไตน์     ศาลากลางมิวนิค    เชสกี้ คลุมลอฟ    ปราสาทคลุมลอฟ    ปราสาทแห่งกรุงปราก   พาร์นด็อฟเอาท์เลท    พระราชวังเชรินน์บรุนน์    บูดาเปสต์   มหาวิหารแมททิอัส    ลานฮีโร่สแควร์
Emirates Airlines

Feb - Jul

รหัสทัวร์ : A1270

฿ 57,999

ยุโรป7 วัน 4 คืน

ฮังการี ออสเตรีย เชค
บูดาเปสต์   มหาวิหารแมททิอัส    ลานฮีโร่สแควร์    PARNDOF OUTLET    พระราชวังเชรินน์บรุนน์    ถนนคนเดินคาร์ทเน่อร์สตราเซ่    ปราสาทคลุมลอฟ    ปราสาทแห่งกรุงปราก
Emirates Airlines

Mar - Jul

รหัสทัวร์ : A1631

฿ 35,900

ยุโรป ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชก8 วัน 5 คืน

Enjoy East Europe ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชก
พระราชวังเชินบรุนน์  ถนนสายวงแหวน  พระราชวังฮอฟเบิร์ก  โบสถ์สเตเฟ่นส์  โบสถ์แมทเธียส  ป้อมชาวประมง  ปราสาทแห่งปราก  พระราชวังหลวง  ย่านช่างทองโบราณ  สะพานชาร์ล  ประตูเมืองเก่า  ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า  ปราสาทครุมลอฟ  ล่องเรือทะเลสาป
Thai Airways

กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน

รหัสทัวร์ : A1515

฿ 46,900

ยุโรป8 วัน 5 คืน

เยอรมัน เชค ฮังการี ออสเตรีย
ปราสาทนอยชวานสไตน์   จัตุรัสมาเรียนพลัสซ์   ฮัลล์สตัทท์   สวนมิราเบล   บ้านเกิดโมสาร์ท  เชสกี้ ครุมลอฟ    มหาวิหารเซนต์ไวตัส   สะพานชาร์ลส์   หอนาฬิกาดาราศาสตร์     ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ   ช้อปปิ้ง เอาท์เลท   พระราชวังฮอฟบวร์ก   พระราชวังเชินบรุนน์
Thai Airways

มีนาคม เมษายน พฤษภาคม

รหัสทัวร์ : A1931

฿ 42,888

ยุโรป7 วัน 4 คืน

มหัศจรรย์ East Europe ฮังการี เช็ก ออสเตรีย
โบสถ์แมทเธียส   ป้อมชาวประมง   สะพานเชนและ อาคารรัฐสภาแห่งฮังการี     ล่องเรือแม่น้ำดานูบ   McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf     พระราชวังและสวนเชินน์บรุน   ถนนสายวงแหวน    พระราชวังฮอฟเบิร์ก    โบสถ์สเตเฟ่นส์   ถนนคาร์นท์เนอร์   ปราสาทเชสกี้ ครุมลอฟ     เมืองคาร์โลวี วารี    สะพานชาร์ล   ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า     ปราสาทแห่งปราก   อาสน์วิหารนักบุญวีตัส   ถนนทองคำ
Emirates Airlines

Apr - Jun

รหัสทัวร์ : A1898

฿ 39,900

ยุโรป8 วัน 5 คืน

EAST EUROPE 5 ประเทศ เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวัค ฮังการี
ปราสาทนอยชวานสไตน์    อลิอันซ์ อารีน่า   เมืองซาลบูร์ก   สวนมิราเบล   เซ็นทรัลสแควร์     ปราสาทครุมลอฟ    ปราสาทแห่งปราก    มหาวิหาร เซนต์ วิตัส    พระราชวังหลวง    ย่านช่างทองโบราณ    ปราสาทบราติสลาว่า    พระราชวังเชินบรุนน์   พระราชวังฮอฟบูร์ก    สะพานเชน   ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
Qatar Airways

Mar - Jun

รหัสทัวร์ : A2082

฿ 44,900