พบ 7 แพ็คเกจ

โครเอเชีย8 วัน 5 คืน

โครเอเชีย
เมืองเก่าของซาดาร์   มหาวิหารเซนต์ลอว์เรนซ์    เมืองสปลิท   ย่าน PEOPLE SQUARE    VENETIAN-GOTHIC CAMBI PALACE    พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน    ยอดระฆังแห่งวิหาร THE CATHEDRAL BELFRY   ประตูเมือง    น้ำพุโบราณทรงกลม    เสาหินอัศวิน    หอนาฬิกา   สภาว่าการเมืองเก่า    มหาวิหารเซนต์จาคอบ     อุทยายานแห่งชาติพริตวิตเซ่    ย่านเมืองเก่า    โรงละครแห่งชาติ    มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น    กำแพงหินโบราณ     ตลาดกลางเมือง
Emirates Airlines

Feb - Apr

รหัสทัวร์ : A1274

฿ 43,999

ยุโรป9 วัน 6 คืน

WINTER IS COMING CROATIA โครเอเชีย
อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่  Lower Lake   ทะเลสาบ Jezero Kozjak  Veliki Slip   โบสถ์อนาสตาเชีย  โบสถ์เซนต์ โดแนท   พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน  วิหารจูปิเตอร์  ยอดระฆังแห่งวิหาร  เขตเมืองเก่า  น้ำพุ Onofrio   หอนาฬิกาโบราณ  พระราชวังเรคเตอร์  มหาวิหารเซนต์ลอเรนซ์  จัตุรัสเมืองเก่าซีเบนิค   มหาวิหารเซนต์เจมส์หรือมหาวิหารเซนต์จาคอบ  มหาวิหารเซนต์สตีเฟน  ตลาดกลางเมือง  วิหารเซนต์มาร์ก  โบสถ์ประจำเมืองเก่าเซนต์แคทเธอรีน  อนุสาวรีย์ Ban Josip Jelacic
Emirates Airlines

กุมภาพันธ์ มีนาคม

รหัสทัวร์ : A1518

฿ 46,991

โครเอเชีย8 วัน 5 คืน

โครเอเชีย
เมืองเก่าของซาดาร์   เขตเมืองเก่า    มหาวิหารเซนต์ลอว์เรนซ์    เมืองสปลิท   ย่าน PEOPLE SQUARE    พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน    รูปปั้นของ GREGORY OF NIN    เมืองเก่า    ประตูเมือง    น้ำพุโบราณทรงกลม    เสาหินอัศวิน    รูปปั้นของนักบุญ St.Blaise    สภาว่าการเมืองเก่า    มหาวิหารเซนต์จาคอบ     มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น    กำแพงหินโบราณ     ตลาดกลางเมือง
Emirates Airlines

Apr - May

รหัสทัวร์ : A1657

฿ 43,999

โครเอเชีย8 วัน 6 คืน

O-HO CROATIA
โบสถ์เซนต์มาร์ค   มหาวิหารซาเกร็บ    มหาวิหารซาเกร็บ    จัตุรัสเจลาซิค    Designer Outlet Croatia    อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่    ประตูเมือง    โบสถ์ เซนต์ โดแนท    Greeting to the Sun    อาสนวิหารเซนต์เจมส์    มหาวิหารเซนต์ลอว์เรนซ์    พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน    มหาวิหารเซนต์ดอมนิอุส    People’s Square    พระราชวังเรคเตอร์    สปอนซา พาเลส    เสาหินอัศวิน    Dubrovnik Cathedral    Walls of Dubrovnik
Turkish Airlines

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน

รหัสทัวร์ : A1726

฿ 47,777

โครเอเชีย7 วัน 4 คืน

โครเอเชีย
เขตเมืองเก่าดูบรอฟนิค   เมืองน้ำพุโอโนฟริโอ   พระราชวังสปอนซา   พระราชวังเรคเตอร์   ยอดเขา SRD    พระราชวังดิโอคลีเชี่ยน   มหาวิหารเซนต์ดอมนิอุส   มหาวิหารเซนต์เจมส์   มหาวิหารเซนต์อนาสตาเซีย   ซี ออแกน   เขตอุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่    ล่องเรือข้ามทะเลสาบ KOZJAK    DESIGNER OUTLET CROATIA   สะพานสีเลือด   อาคารรัฐสภา   จัตุรัสเซนต์มาร์ค   LOTRSCAK TOWER    เขตเมืองเก่าซาเกรบ   ตลาดกลางเมือง   โบสถ์ประจำเมืองเก่า เซนต์แคทเธอรีน    จัตุรัสเจลาซิค
Turkish Airlines

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน

รหัสทัวร์ : A1847

฿ 45,900

ยุโรป7 วัน 4 คืน

มหัศจรรย์ CROATIA
วิหารเซนต์มาร์ก     โบสถ์ประจำเมืองเก่าเซนต์แคทเธอรีน     กําแพงหินโบราณยุคคริสต์ศตวรรษที่ 13   มหาวิหารเซนต์สตีเฟน   จัตุรัส  TRG BAN JELACIC SQUARE     อนุสาวรีย์ BAN JOSIP JELACIC     ตลาดกลางเมือง   อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่   โบสถ์อนาสตาเชีย   โบสถ์เซนต์จาคอบ   มหาวิหารเซนต์ลอเรนซ์   พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน   ย่าน PEOPLE SQUARE    น้ำพุ  ONOFRIO     หอนาฬิกาโบราณ   พระราชวังเรคเตอร์    สปอนซา พาเลส
Turkish Airlines

Mar - Jun

รหัสทัวร์ : A2000

฿ 49,900

โครเอเชีย7 วัน 4 คืน

ซาเกร็บ ดูบรอฟนิก พลิตวิเซ่
รูปปั้นหญิงสาวกับนกนางนวล มหาวิหารแห่งเมืองซาเกร็บ เนินเขากอร์นจิกราด โบสถ์เซนต์แคทเทอรีน อาคารพิพิธภัณฑ์ศิลปะภาพเขียน พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งประเทศโครเอเชีย อนุสาวรีย์พระเจ้าโจเซปเจลาซิค สุสานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศโครเอเชีย ศาลาว่าการเมืองซาดาร์ โบสถ์เซนต์ไซเมียน พระราชวังไดโอคลีเชียน ล่องเรือชมฟาร์มเลี้ยงหอยนางรม หอระฆังประจำเมืองดูบรอฟนิก ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมวิวทิวทัศน์ของเมืองดูบรอฟนิก ล่องเรือชมทะเลสาบคาร์ลโลแวค
Qatar Airways

กุมภาพันธ์ มีนาคม

รหัสทัวร์ : A0894

฿ 39,999