พบ 3 แพ็คเกจ

กัมพูชา3 วัน 2 คืน

พนมเปญ เสียมเรียบ
โตนเลสาบ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ปราสาทบันทายศรี ปราสาทบายน ปราสาทตาพรหม กรุงพนมเปญ อนุสาวรีย์อิสรภาพ วัดพนม คุกตวลสเลง พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล พระเจดีย์เงินหรือ วัดพระแก้ว เมืองเสียมเรียบ เมืองพระนคร ปราสาทนครวัด
Airasia

กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคมนธ์

รหัสทัวร์ : A0463

฿ 12,900

กัมพูชา3 วัน 2 คืน

CAMBODIA สัมผัสประสบการณ์ตรง บินหรู สู่กัมพูชา
วัดพนม  พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล  ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม   ปราสาทตาพรหม  ปราสาทนครวัด   ปราสาทบันทายศรี   ตลาดซาจ๊ะ
Emirates Airlines

กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม

รหัสทัวร์ : A0990

฿ 13,900

กัมพูชา3 วัน 2 คืน

นครวัด นครธม เสียมเรียบ
โตนเลสาบ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ปราสาทบันทายศรี ปราสาทบายน ปราสาทตาพรหม ตลาดไนท์มาร์เก็ต วัดทไมหรือ วัดใหม่
Airasia

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม

รหัสทัวร์ : A0462

฿ 9,999