พบ 3 แพ็คเกจ

กัมพูชา3 วัน 2 คืน

มหัศจรรย์…กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ
โตนเลสาบ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ปราสาทบันทายศรี ปราสาทบายน ปราสาทตาพรหม ตลาดไนท์มาร์เก็ต วัดทไมหรือ วัดใหม่
Airasia

Mar - May

รหัสทัวร์ : A0462

฿ 9,999

กัมพูชา3 วัน 2 คืน

มหัศจรรย์….กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ
โตนเลสาบ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ปราสาทบันทายศรี ปราสาทบายน ปราสาทตาพรหม กรุงพนมเปญ อนุสาวรีย์อิสรภาพ วัดพนม คุกตวลสเลง พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล พระเจดีย์เงินหรือ วัดพระแก้ว เมืองเสียมเรียบ เมืองพระนคร ปราสาทนครวัด
Airasia

Mar - May

รหัสทัวร์ : A0463

฿ 12,900

กัมพูชา2 วัน 1 คืน

เสียมเรียบ นครวัด นครธม
ศาลพระองค์เจค พระองค์จอม    วัดทไม(ใหม่)   ร้านจิวเวอร์รี่    ตลาดซาจ๊ะ(ตลาดเก่า)    ปราสาทบันทายศรี     นครวัด   นครธม  ปราสาทบายน  ปราสาทตาพรม    ปราสาทบันทายศรี    ปราสาทบายน    ปราสาทตาพรม  
Thai Smile Airways

Apr - May

รหัสทัวร์ : A1860

฿ 5,995