พบ 30 แพ็คเกจ

พม่า3 วัน 2 คืน

EASY MYANMAR อิ่มบุญ
พระราชวังบุเรงนอง พระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์ชเวดากอง เทพกระซิบ เทพทันใจ วัดพระหินอ่อน เจดีโบตาทาวน์ พระธาตุมุเตา วัดไจ๊คะวาย พระเจดีย์ชเวมอดอว์ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว เจดีย์ไจ๊ปุ่น เจดีย์เจ๊าทัตจี ตลาดโบโจ๊ก คิ้มปูนแค้มป์
Mahan Airlines

Jan - Mar

รหัสทัวร์ : A0791

฿ 11,900

พม่า2 วัน 1 คืน

มหัศจรรย์..MYANMAR พัก 5 ดาว สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ต้องห้ามพลาด
เจดีย์ชเวดากอง เทพกระซิบ ตลาดสก๊อต เทพทันใจ เจดีโบตาทาวน์ พระเจดีย์กาบาเอ เมืองสิเรียม (เจดีย์กลางน้ำ) เมืองไจ๊เข้า เจดีย์เยเลพญา เจดีย์สุเล เจดีย์ไจ๊กะส่าน  เจดีย์เอ่งต่อหย่า เจดีย์เมียตซอนินเนือง
Thai Lion Air

Dec - Apr

รหัสทัวร์ : A0421

฿ 6,900

พม่า2 วัน 1 คืน

มัณฑะเลย์ สกายน์ มินกุน
พระราชวังหลวงมัณฑะเลย์   วิหารชเวนันดอร์   วัดกุโสดอ    ภูเขามัณฑะเลย์ฮิลล์    เจดีย์มหามุนี    เจดีย์มิงกุน    ระฆังมิงกุน    เจดีย์ชินพิวมิน    สะพานอูเบ็ง    เจดีย์กวงมูดอร์หรือวัดเจดีย์นมนาง     เจดีย์อูมินทงเส่    ยอดเขาสกายน์
Bangkok Airways

Jan - Jan

รหัสทัวร์ : A1719

฿ 8,888

พม่า3 วัน 2 คืน

มหัศจรรย์…..MYANMAR โปรจัดให้ จัดให้ถูก จัดให้ดี จัดให้คุ้ม บินไลอ้อนแอร์ พัก 4 ดาว
พระราชวังบุเรงนอง พระธาตุอินทร์แขวน เที่ยวพม่า เจดีย์ชเวดากอง เทพกระซิบ ตลาดสก๊อต เทพทันใจ พระนอนตาหวาน วัดพระหินอ่อน พระธาตุมุเตา วัดไจ๊คะวาย หงสาวดี พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว เจดีย์ไจ๊ปุ่น เมืองไจ้โท
Thai Lion Air

Dec - Apr

รหัสทัวร์ : A0426

฿ 8,999

พม่า3 วัน 2 คืน

ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน
พระราชวังบุเรนอง  เจดีย์ชเวมอดอ (พระธาตุมุเตา)  นั่งกระเช้าไฟฟ้า  พระธาตุอินทร์แขวน  พระธาตุอินทร์แขวน  ตักบาตรพระสงฆ์วัดไจ้คะวาย  พระนอนยิ้มหวาน  เจดีย์ไจ้ปุ่น (พระ 4 ทิศ)   ตลาดสก็อต  พระมหาเจดีย์ชเวดากอง  วัดคาบาเอ  ร่วมพิธีเทินพระธาตุ  เจดีย์โบตาทาวน์  เทะทันใจ  เทพกระซิบ  พระนอนยิ้มหวาน
Myanmar Airways

ธันวาคม มกราคม

รหัสทัวร์ : A1204

฿ 9,999

พม่า1 วัน

ทัวร์พม่าไหว้พระ วันเดียว จ่ายเงินครั้งเดียวรวมทิป 1 วัน
เจดีย์ชเวดากอง   พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน)  เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ/ เทพกระซิบ)  พระงาทัตยี   ตลาดสก๊อต   วัดพระหินอ่อน
Nok Air

ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม

รหัสทัวร์ : A1755

฿ 4,990

พม่า3 วัน 2 คืน

โปรน้องดี บินดี อยู่ดี…พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน
พระราชวังบุเรงนอง พระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์ชเวดากอง เทพกระซิบ เทพทันใจ พระนอนตาหวาน เจดีโบตาทาวน์ พระธาตุมุเตา วัดไจ๊คะวาย หงสาวดี เจดีย์ไจ๊ปุ่น เมืองไจ้โท
Thai Lion Air

Dec - Apr

รหัสทัวร์ : A0422

฿ 12,900

พม่า3 วัน 2 คืน

ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน สิเรียม
วัดไจ้คะวาย  พระราชวังบุเรงนอง  วัดมหาเจดีย์  นั่งกระเช้าไฟฟ้า  พระธาตุอินทร์แขวน  พระธาตุอินทร์แขวน   เจดีย์ชเวมอดอว์ (พระมหาเจดีย์มุเตา)  พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว  พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น  เจดีย์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน)  ช้อปปิ้งตลาดสก็อต  พระมหาเจดีย์ชเวดากอง  เจดีย์คาบาเอ  พระเจดีย์เยเลพญา (เจดีย์กลางน้ำ)  พระเจดีย์โบตะทาวน์   เทพทันใจ  เทพกระซิบ
Airasia

มีนาคม เมษายน พฤษภาคม

รหัสทัวร์ : A1208

฿ 8,999

พม่า2 วัน 1 คืน

ไหว้พระ บุญใหญ่
เจดีย์กาบาเอ   พระนอนตาหวาน   วัดงาทัตจี   มหาวิชยเจดีย์   มหาเจดีย์ชเวดากอง   เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ)   เทพกระซิบ   วัดบารมี   ช้อปปิ้งตลาดสก็อต
Bangkok Airways

ธันวาคม

รหัสทัวร์ : A1756

฿ 7,999

พม่า4 วัน 3 คืน

มหัศจรรย์…พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี มิงกุน (นั่งรถภายใน) บินบางกอกแอร์เวย์
พระมหามัยมุนี พระราชวังมัณฑะเลย์ เจดีย์มิงกุน พระราชวังไม้สักชเวนานจอง วัดกุโสดอ ทะเลสาบคองตามัน วัดจอกตอจี พระเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา วัดมนุหา วัดกุบยางกี วัดติโลมินโล เจดีย์สัพพัญญู วิหารธรรมยันจี จุดชมวิวทะเลเจดีย์ วัดมหากันดายงค์ สะพานไม้อูเบง ระฆังมินกุน เจดีย์ชินพิวเม หมู่บ้านมิงกุน
Bangkok Airways

Mar - Apr

รหัสทัวร์ : A0749

฿ 13,900

พม่า3 วัน 2 คืน

ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน
พระราชวังบุเรนอง  เจดีย์ชเวมอดอ (พระธาตุมุเตา)  พระธาตุอินทร์แขวน  พระธาตุอินทร์แขวน  ตักบาตรพระสงฆ์วัดไจ้คะวาย  พระนอนยิ้มหวาน  เจดีย์ไจ้ปุ่น (พระ 4 ทิศ)  ตลาดสก็อต  พระมหาเจดีย์ชเวดากอง  วัดคาบาเอ  ร่วมพิธีเทินพระธาตุ  เจดีย์โบตาทาวน์  เทพทันใจ  เทพกระซิบ  พระนอนยิ้มหวาน
Myanmar Airways

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม

รหัสทัวร์ : A1209

฿ 10,999

พม่า2 วัน 1 คืน

ชัยชนะ ไหว้พระ 9 วัด พักหรู 5 ดาว
พระนอนตาหวาน   วัดงาทัตจี   วัดโกทัตจี   เจดีย์ชเวโพนพวิน   เจดีย์ชเวดากอง   เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ)   เทพกระซิบ   วัดบารมี-ไจ๊กะส่าน-เลือกซื้อสินค้าของฝากที่MCV-วัดแม๊ะละมุ
Bangkok Airways

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม

รหัสทัวร์ : A1757

฿ 7,999