พบ 45 แพ็คเกจ

พม่า3 วัน 2 คืน

พม่า มหาบุญ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน
พระราชวังบุเรงนอง พระธาตุอินทร์แขวน เที่ยวพม่า เทพกระซิบ เทพทันใจ พระนอนตาหวาน วัดไจ๊คะวาย พระเจดีย์ชเวมอดอว์ ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น
Bangkok Airways

กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน

รหัสทัวร์ : A0835

฿ 9,999

พม่า3 วัน 2 คืน

ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน
พระราชวังบุเรนอง  เจดีย์ชเวมอดอ (พระธาตุมุเตา)  นั่งกระเช้าไฟฟ้า  พระธาตุอินทร์แขวน  พระธาตุอินทร์แขวน  ตักบาตรพระสงฆ์วัดไจ้คะวาย  พระนอนยิ้มหวาน  เจดีย์ไจ้ปุ่น (พระ 4 ทิศ)   ตลาดสก็อต  พระมหาเจดีย์ชเวดากอง  วัดคาบาเอ  ร่วมพิธีเทินพระธาตุ  เจดีย์โบตาทาวน์  เทะทันใจ  เทพกระซิบ  พระนอนยิ้มหวาน
Myanmar Airways

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม

รหัสทัวร์ : A1204

฿ 9,999

พม่า3 วัน 2 คืน

ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน
พระราชวังบุเรนอง  เจดีย์ชเวมอดอ (พระธาตุมุเตา)  พระธาตุอินทร์แขวน  พระธาตุอินทร์แขวน  ตักบาตรพระสงฆ์วัดไจ้คะวาย  พระนอนยิ้มหวาน  เจดีย์ไจ้ปุ่น (พระ 4 ทิศ)   ตลาดสก็อต  พระมหาเจดีย์ชเวดากอง  วัดคาบาเอ  ร่วมพิธีเทินพระธาตุ  เจดีย์โบตาทาวน์  เทพทันใจ  เทพกระซิบ  พระนอนยิ้มหวาน
Myanmar Airways

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

รหัสทัวร์ : A1205

฿ 9,999

พม่า3 วัน 2 คืน

มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ
วัดมานุหะ  วัดอนันดา  จุดชมวิวทะเลเจดีย์  เจดีย์ชเวสิกอง   เจดีย์ติโลมินโล  วิหารธรรมยันจี  พระราชวังมัณฑะเลย์  วัดชเวนันดอว์ (วัดไม้สัก)  วัดกุโสดอ  ร่วมพิธีล้างพระพักตรพระมหามัยมุนี  สะพานไม้สักอูเบ็ง
Thai Smile Airways

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

รหัสทัวร์ : A1206

฿ 10,999

พม่า4 วัน 3 คืน

มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ
วัดมานุหะ  วัดอนันดา  จุดชมวิวทะเลเจดีย์  เจดีย์ชเวสิกอง  เจดีย์กุเปียวจี  เจดีย์ติโลมินโล  วิหารธรรมยันจี  เมืองมัณฑะเลย์  พระราชวังมัณฑะเลย์  วัดชเวนันดอว์ (วัดไม้สัก)  วัดกุโสดอ   ล่องเรือแม่น้ำอิรวดี   เจดีย์ชินพิวมิน (ทัชมาฮาลแห่งลุมแม่น้ำอิรวดี)  ระฆังยักษ์มิงกุน  เจดีย์มิงกุน  พระราชวังมัณฑะเลย์  เจดีย์ชเวนันดอว์ (วัดไม่สัก)  วัดกุโสดอ  ร่วมพิธีล้างพระพักตรพระมหามัยมุนี  สะพานไม้สักอูเบ็ง
Thai Smile Airways

พฤศจิกายน ธันวาคม

รหัสทัวร์ : A1207

฿ 12,999

พม่า3 วัน 2 คืน

ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน สิเรียม
วัดไจ้คะวาย  พระราชวังบุเรงนอง  วัดมหาเจดีย์  นั่งกระเช้าไฟฟ้า  พระธาตุอินทร์แขวน  พระธาตุอินทร์แขวน   เจดีย์ชเวมอดอว์ (พระมหาเจดีย์มุเตา)  พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว  พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น  เจดีย์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน)  ช้อปปิ้งตลาดสก็อต  พระมหาเจดีย์ชเวดากอง  เจดีย์คาบาเอ  พระเจดีย์เยเลพญา (เจดีย์กลางน้ำ)  พระเจดีย์โบตะทาวน์   เทพทันใจ  เทพกระซิบ
Airasia

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม

รหัสทัวร์ : A1208

฿ 8,999

พม่า3 วัน 2 คืน

ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน
พระราชวังบุเรนอง  เจดีย์ชเวมอดอ (พระธาตุมุเตา)  พระธาตุอินทร์แขวน  พระธาตุอินทร์แขวน  ตักบาตรพระสงฆ์วัดไจ้คะวาย  พระนอนยิ้มหวาน  เจดีย์ไจ้ปุ่น (พระ 4 ทิศ)  ตลาดสก็อต  พระมหาเจดีย์ชเวดากอง  วัดคาบาเอ  ร่วมพิธีเทินพระธาตุ  เจดีย์โบตาทาวน์  เทพทันใจ  เทพกระซิบ  พระนอนยิ้มหวาน
Myanmar Airways

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม

รหัสทัวร์ : A1209

฿ 10,999

พม่า3 วัน 2 คืน

EASY MYANMAR อิ่มบุญ
พระราชวังบุเรงนอง พระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์ชเวดากอง เทพกระซิบ เทพทันใจ วัดพระหินอ่อน เจดีโบตาทาวน์ พระธาตุมุเตา วัดไจ๊คะวาย พระเจดีย์ชเวมอดอว์ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว เจดีย์ไจ๊ปุ่น เจดีย์เจ๊าทัตจี ตลาดโบโจ๊ก คิ้มปูนแค้มป์
Mahan Airlines

Oct - Mar

รหัสทัวร์ : A0791

฿ 11,900

พม่า3 วัน 2 คืน

หลงรัก…พุกาม ดินแดงแห่งทะเลเจดีย์
พระมหามัยมุนี พระราชวังมัณฑะเลย์ สะพานไม้อูเบ็ง พระราชวังไม้สัก วัดกุโสดอ ทะเลสาบคองตามัน วัดจอกตอจี พระเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา วัดมนุหา วัดกุบยางกี วัดติโลมินโล เจดีย์สัพพัญญู วิหารธรรมยันจี เจดีย์บูพญา
Airasia

Nov - Jan

รหัสทัวร์ : A0535

฿ 10,900

พม่า3 วัน 2 คืน

พุกาม มัณฑะเลย์
เจดีย์บูพญา   พระเจดีย์ชเวสิกอง   วัดติโลมินโล   วัดมนุหา    วัดอนันดา    วิหารธรรมยันจี   สะพานอูเบ็ง   เจดีย์มหามัยมุนี    วัดกุโสดอ    วิหารชเวนันดอร์   พระราชวังหลวงมัณฑะเลย์
Thai Smile Airways

Dec - Dec

รหัสทัวร์ : A1441

฿ 9,999

พม่า2 วัน 1 คืน

ไหว้พระ บุญใหญ่
เทพทันใจ พระนอนตาหวาน วัดหงาทัตยี พระเจดีย์กาบาเอ วัดบารมี ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต
Bangkok Airways

พฤศจิกายน ธันวาคม

รหัสทัวร์ : A0834

฿ 7,555

พม่า5 วัน 4 คืน

มหัศจรรย์…พม่า สักการะ 5 มหาบูชาสถาน
เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา  พระราชวังบุเรงนองและบัลลังก์ผึ้ง  พระธาตุอินทร์แขวน  เจดีย์ไจ้ทีโยหรือพระธาตุอินทร์แขวน  พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว  เจดีย์ไจ๊ปุ่น  พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี   เจดีย์โบตาทาวน์   นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ   พระมหาเจดีย์ชเวดากอง   วัดอนันดา   วัดมนุหา  วัดกุบยางกี  วัดติโลมินโล  เจดีย์สัพพัญญู   วิหารธรรมยันจี   จุดชมวิวทะเลเจดีย์   พระราชวังมัณฑะเลย์  พระราชวังไม้สักชเวนานจอง  วัดกุโสดอ  หมู่บ้านมิงกุน   เจดีย์มิงกุน   ระฆังมิงกุน  เจดีย์ชินพิวมิน (เมียะเต็งดาน)   พระมหามัยมุนี  อมรปุระ   สะพานไม้อูเบ็ง  ทะเลสาบคองตามัน
Bangkok Airways

Nov - Jun

รหัสทัวร์ : A1117

฿ 21,900