พบ 37 แพ็คเกจ

พม่า3 วัน 2 คืน

มหัศจรรย์…..MYANMAR โปรจัดให้ จัดให้ถูก จัดให้ดี จัดให้คุ้ม บินไลอ้อนแอร์ พัก 4 ดาว
พระราชวังบุเรงนอง พระธาตุอินทร์แขวน เที่ยวพม่า เจดีย์ชเวดากอง เทพกระซิบ ตลาดสก๊อต เทพทันใจ พระนอนตาหวาน วัดพระหินอ่อน พระธาตุมุเตา วัดไจ๊คะวาย หงสาวดี พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว เจดีย์ไจ๊ปุ่น เมืองไจ้โท
Thai Lion Air

Apr - Apr

รหัสทัวร์ : A0426

฿ 8,999

พม่า2 วัน 1 คืน

พม่า ย่างกุ้ง พรีเมี่ยมบุฟเฟ่ต์
พระลาภมุนี   พระพุทธรูปหยกขาว   เจดีย์มหาวิชยะ   วัดพระทอง   พระมหาเจดีย์ชเวดากอง   เจดีย์โบตาทาวน์    เทพทันใจ   เทพกระซิบ   พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี   วัดงาทัตจี    เจดีย์ไจ๊กะส่าน    วัดบารมี    ตลาดโบโจ๊กอองซาน
Myanmar Airways

Apr - Apr

รหัสทัวร์ : A2224

฿ 6,996

พม่า3 วัน 2 คืน

ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน APR
เจดีย์ไจ๊ปุ่น  พระราชวังบุเรงนอง   เจดีย์ชเวมอดอร์   พระธาตุอินทร์แขวน   พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว   ตลาดโบโจ๊กอองซาน   พระมหาเจดีย์ชเวดากอง   เจดีย์โบตาทาวน์   พระเทพทันใจ   เทพกระซิบ   พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี
Myanmar Airways

Apr - Apr

รหัสทัวร์ : A2218

฿ 8,888

พม่า1 วัน

พม่า ใจบุญ ไหว้พระ 5 วัด 1 วัน (รวมทิป)
เจดีย์ชเวดากอง   พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน)   เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ/เทพกระซิบ)    พระงาทัตยี    ตลาดสก๊อต     วัดไจ๊กะส่าน
Nok Air

Apr - Jun

รหัสทัวร์ : A2033

฿ 5,555

พม่า2 วัน 1 คืน

พม่า ย่างกุ้ง เที่ยว 5 ดาว นอน 5 ดาว
เจดีย์มหาวิชยะ    วัดพระทอง    พระมหาเจดีย์ชเวดากอง    เจดีย์โบตาทาวน์    เทพทันใจ    เทพกระซิบ    พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี    วัดงาทัตจี    เจดีย์ไจ๊กะส่าน    วัดบารมี    ตลาดโบโจ๊กอองซาน
Myanmar Airways

Apr - Apr

รหัสทัวร์ : A2061

฿ 6,666

พม่า1 วัน

มหัศจรรย์….พม่า ไหว้พระ 5 วัดดัง
เจดีย์ชเวดากอง เทพกระซิบ ตลาดสก๊อต เทพทันใจ พระนอนตาหวาน วัดหงาทัตยี
Nok Air

Apr - Apr

รหัสทัวร์ : A0420

฿ 2,999

พม่า1 วัน

พม่า วันเดียวก็เที่ยวได้
เจดีย์โบตาทาวน์  พระเทพทันใจ   เทพกระซิบ   พระนอนตาหวาน  พระมหาเจดีย์ชเวดากอง   ตลาดโบโจ๊กอองซาน   พระหินอ่อน
Nok Air

Apr - Apr

รหัสทัวร์ : A2162

฿ 2,992

พม่า2 วัน 1 คืน

พม่า ไหว้พระ 9 วัด
พระลาภมุนี พระพุทธรูปหยกขาว    เจดีย์มหาวิชยะ     พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี     วัดพระทอง    พระมหาเจดีย์ชเวดากอง    เจดีย์โบตาทาวน์    พระเทพทันใจ    เทพกระซิบ    วัดงาทัตจี    เจดีย์ไจ๊กะส่าน    วัดบารมี    ตลาดโบโจ๊กอองซาน
Nok Air

Apr - Apr

รหัสทัวร์ : A1721

฿ 6,996

พม่า4 วัน 3 คืน

พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี มิงกุน (นั่งรถภายใน) บินแอร์เอเชีย
พระมหามัยมุนี พระราชวังมัณฑะเลย์ เมืองมิงกุน อมระปุระ พระราชวังไม้สัก เจดีย์มิงกุน วัดกุโสดอ เจดีย์ชินพิวมิน ทะเลสาบคองตามัน วัดจอกตอจี พระเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา วัดมนุหา วัดกุบยางกี วัดติโลมินโล เจดีย์สัพพัญญู วิหารธรรมยันจี จุดชมวิวทะเลเจดีย์ เมืองพุกาม
Airasia

May - Sep

รหัสทัวร์ : A0428

฿ 11,900

พม่า3 วัน 2 คืน

มหัศจรรย์….พม่า 5 ดาว บินแอร์เอเชีย
พระราชวังบุเรงนอง พระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์ชเวดากอง เทพกระซิบ ตลาดสก๊อต เทพทันใจ พระนอนตาหวาน พระธาตุมุเตา วัดไจ๊คะวาย หงสาวดี พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว เจดีย์เยเลพญา เจดีย์ไจ๊ปุ่น เมืองไจ้โท เมืองสิเรียม
Airasia

May - Aug

รหัสทัวร์ : A0425

฿ 11,900

พม่า3 วัน 2 คืน

ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน MAY
เจดีย์ไจ๊ปุ่น  พระราชวังบุเรงนอง   เจดีย์ชเวมอดอร์   พระธาตุอินทร์แขวน   พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว   ตลาดโบโจ๊กอองซาน   พระมหาเจดีย์ชเวดากอง   เจดีย์โบตาทาวน์   พระเทพทันใจ   เทพกระซิบ   พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี
Myanmar Airways

May - May

รหัสทัวร์ : A2220

฿ 9,999

พม่า2 วัน 1 คืน

พม่า ย่างกุ้ง พรีเมี่ยมบุฟเฟ่ต์
พระลาภมุนี   พระพุทธรูปหยกขาว   เจดีย์มหาวิชยะ   วัดพระทอง   พระมหาเจดีย์ชเวดากอง   เจดีย์โบตาทาวน์    เทพทันใจ   เทพกระซิบ   พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี   วัดงาทัตจี    เจดีย์ไจ๊กะส่าน    วัดบารมี    ตลาดโบโจ๊กอองซาน
Myanmar Airways

May - May

รหัสทัวร์ : A2232

฿ 6,996