พบ 51 แพ็คเกจ

พม่า2 วัน 1 คืน

พม่า ไหว้พระ 9 วัด
พระลาภมุนี พระพุทธรูปหยกขาว    เจดีย์มหาวิชยะ     พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี     วัดพระทอง    พระมหาเจดีย์ชเวดากอง    เจดีย์โบตาทาวน์    พระเทพทันใจ    เทพกระซิบ    วัดงาทัตจี    เจดีย์ไจ๊กะส่าน    วัดบารมี    ตลาดโบโจ๊กอองซาน
Nok Air

Feb - Apr

รหัสทัวร์ : A1721

฿ 6,996

พม่า1 วัน

พม่า วันเดียวก็เที่ยวได้
เจดีย์โบตาทาวน์  พระเทพทันใจ   เทพกระซิบ   พระนอนตาหวาน  พระมหาเจดีย์ชเวดากอง   ตลาดโบโจ๊กอองซาน   พระหินอ่อน
Nok Air

พฤษภาคม

รหัสทัวร์ : A2163

฿ 2,992

พม่า3 วัน 2 คืน

ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน
เจดีย์ไจ๊ปุ่น   พระราชวังบุเรงนอง    เจดีย์ชเวมอดอร์    พระธาตุอินทร์แขวน    พระธาตุอินทร์แขวน    พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว    เจดีย์โบตาทาวน์     พระเทพทันใจ    เทพกระซิบ    ตลาดโบโจ๊กอองซาน    พระมหาเจดีย์ชเวดากอง    พระนอนตาหวาน
Thai Smile Airways

Feb - Feb

รหัสทัวร์ : A1853

฿ 9,999

พม่า3 วัน 2 คืน

มหัศจรรย์….พม่า พินอูลวิน เมืองสุดโรแมนติกกลางหุบเขา
พระมหามัยมุนี พระราชวังมัณฑะเลย์ สะพานไม้อูเบ็ง พระราชวังไม้สักชเวนานจอง วัดกุโสดอ เจดีย์กวงมูดอ นั่งรถม้าชมเมืองพินอูลวิน วัดพระมหาอันตูกานตาร์ สวนพฤกษศาสตร์กันดอว์จี ขึ้นเขาสกายน์ เจดีย์เสวยอูปงยะฉิ่น
Bangkok Airways

Apr - Jun

รหัสทัวร์ : A0748

฿ 11,900

พม่า1 วัน

พม่า ใจบุญ ไหว้พระ 5 วัด 1 วัน (รวมทิป)
เจดีย์ชเวดากอง   พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน)   เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ/เทพกระซิบ)    พระงาทัตยี    ตลาดสก๊อต     วัดไจ๊กะส่าน
Nok Air

Feb - Jun

รหัสทัวร์ : A2033

฿ 5,555

พม่า1 วัน

ทัวร์พม่าไหว้พระ วันเดียว จ่ายเงินครั้งเดียวรวมทิป 1 วัน
เจดีย์ชเวดากอง   พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน)  เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ/ เทพกระซิบ)  พระงาทัตยี   ตลาดสก๊อต   วัดพระหินอ่อน
Nok Air

ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม

รหัสทัวร์ : A1755

฿ 4,990

พม่า3 วัน 2 คืน

ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน
เจดีย์ไจ๊ปุ่น   พระราชวังบุเรงนอง    เจดีย์ชเวมอดอร์    พระธาตุอินทร์แขวน    พระธาตุอินทร์แขวน    พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว    เจดีย์โบตาทาวน์     พระเทพทันใจ    เทพกระซิบ    ตลาดโบโจ๊กอองซาน    พระมหาเจดีย์ชเวดากอง    พระนอนตาหวาน
Thai Smile Airways

Mar - Mar

รหัสทัวร์ : A1854

฿ 9,999

พม่า3 วัน 2 คืน

มหัศจรรย์…MYANMAR มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน
พระมหามัยมุนี พระราชวังมัณฑะเลย์ เมืองมิงกุน เมืองอังวะ เจดีย์เก๊ามูดอว์ วัดมหาอ่องเหม่ เมืองสกายน์ เจดีย์อูมินทงแส่ พระราชวังไม้สักชเวนานจอง วัดกุโสดอ เจดีย์ชินพิวมิน อมรปุระ ทะเลสาบคองตามัน เจดีย์หยก
Bangkok Airways

Mar - Jun

รหัสทัวร์ : A0423

฿ 10,900

พม่า3 วัน 2 คืน

พม่า มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน
วัดเจดีย์นมนาง   หอคอยเมืองอังวะ    วัดมหาอ่องเหม่ บอนซาน    ล่องเรือไปตามแม่นํ้าอิระวดี    เจดีย์มิงกุน    เจดีย์ชินพิวมิน   พระราชวังมัณฑะเลย์    วัดกุโสดอ    วัดชเวอินบิน
Thai Smile Airways

Feb - Mar

รหัสทัวร์ : A1895

฿ 9,888

พม่า2 วัน 1 คืน

ชัยชนะ ไหว้พระ 9 วัด พักหรู 5 ดาว
พระนอนตาหวาน   วัดงาทัตจี   วัดโกทัตจี   เจดีย์ชเวโพนพวิน   เจดีย์ชเวดากอง   เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ)   เทพกระซิบ   วัดบารมี-ไจ๊กะส่าน-เลือกซื้อสินค้าของฝากที่MCV-วัดแม๊ะละมุ
Bangkok Airways

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม

รหัสทัวร์ : A1757

฿ 7,999

พม่า3 วัน 2 คืน

มัณฑะเลย์ สกายน์ มินกุน
เจดีย์กวงมูดอร์หรือวัดเจดีย์นมนาง    เจดีย์อูมินทงเส่   เจดีย์ซุนอูบองยาชิน   สะพานอูเบ็ง    เจดีย์มินกุน    เจดีย์ชินพิวมิน    พระราชวังหลวงมัณฑะเลย์    วิหารชเวนันดอร์    วัดกุโสดอ    ภูเขามัณฑะเลย์ฮิลล์    เจดีย์มหามัยมุนี
Thai Smile Airways

กุมภาพันธ์

รหัสทัวร์ : A1849

฿ 8,888

พม่า3 วัน 2 คืน

มหัศจรรย์….พม่า 5 ดาว บินแอร์เอเชีย
พระราชวังบุเรงนอง พระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์ชเวดากอง เทพกระซิบ ตลาดสก๊อต เทพทันใจ พระนอนตาหวาน พระธาตุมุเตา วัดไจ๊คะวาย หงสาวดี พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว เจดีย์เยเลพญา เจดีย์ไจ๊ปุ่น เมืองไจ้โท เมืองสิเรียม
Airasia

Feb - Aug

รหัสทัวร์ : A0425

฿ 11,900