พบ 11 แพ็คเกจ

มาเก๊า3 วัน 2 คืน

มาเก๊า จูไห่
จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล   ถนนคู่รัก    วัดไป่หลิน   ร้านผ้าไหม    ร้านหยก    พระราชวังหยวนหมิง    วัดเจ้าแม่กวนอิม    วิหารเซนต์พอล   องค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล   The Parisian    The Venetian
Air Macau

Feb - Feb

รหัสทัวร์ : A1865

฿ 4,994

ฮ่องกง4 วัน 3 คืน

มาเก๊า จูไห่ กวางโจว ทางเดินกระจก
ซากโบสถ์เซนต์ปอล   จตุรัสเซนาโด้   ร้านขายของฝาก    วัดอาม่า    เดอะเวนีเชียน มาเก๊า   เดอะปารีเชียน มาเก๊า  ถนนคู่รัก   สาวงามหวีหนี่    วัดผู่โถว   ร้านหยก   ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ   ห้างสรรพสินค้าหัวฟา   วัดซิงฟูหลง   ยอดเขาหวงถึงเซี่ย   ถนนคนเดินซั่งเซี่ยจิ่ว   ร้านเยื่อไผ่   ตลาดใต้ดินกงเป่ย
Airasia

Mar - Mar

รหัสทัวร์ : A2066

฿ 9,999

มาเก๊า3 วัน 2 คืน

มาเก๊า จูไห่
จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล  ถนนคู่รัก  วัดไป่หลิน  ร้านผ้าไหม   ร้านหยก   พระราชวังหยวนหมิง วิหารเซนต์พอล  องค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล  วัดเจ้าแม่กวนอิม   The Parisian   The Venetian  เมืองจำลองของอิตาลี
Air Macau

มีนาคม

รหัสทัวร์ : A2160

฿ 3,993

มาเก๊า3 วัน 2 คืน

มาเก๊า จูไห่
จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล  ถนนคู่รัก  วัดไป่หลิน  ร้านผ้าไหม   ร้านหยก   พระราชวังหยวนหมิง วิหารเซนต์พอล  องค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล  วัดเจ้าแม่กวนอิม   The Parisian   The Venetian  เมืองจำลองของอิตาลี
Air Macau

Apr - Apr

รหัสทัวร์ : A2158

฿ 4,994

มาเก๊า3 วัน 2 คืน

มาเก๊า จูไห่
จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล  ถนนคู่รัก  วัดไป่หลิน  ร้านผ้าไหม   ร้านหยก   พระราชวังหยวนหมิง วิหารเซนต์พอล  องค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล  วัดเจ้าแม่กวนอิม   The Parisian   The Venetian  เมืองจำลองของอิตาลี
Air Macau

พฤษภาคม

รหัสทัวร์ : A2159

฿ 3,993

มาเก๊า3 วัน 2 คืน

มาเก๊า ใสใส จูไห่ ชิวชิว
โบสถ์เซ็นต์ปอล ช้อปปิ้งก๋งเป่ย The Venetian Casino วัดผู่โถว ร้านบัวหิมะ ร้านหยก ร้านเยื่อไผ่ ถนนคู่รัก สวนสาธารณะซุนยัดเซ็น สวนหยวนหมิงหยวน
Airasia

กุมภาพันธ์ มีนาคม

รหัสทัวร์ : A0772

฿ 6,999

จีน3 วัน 2 คืน

ตะลอนเที่ยว มาเก๊า เซินเจิ้น ฮ่องกง
วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน เที่ยวมาเก๊า กับ ฟิลอส ทราเวล หลอหวู่มอลล์ เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล โบสถ์เซ็นต์ปอล เวเนเชี่ยน เซนาโด้สแควร์ หมุ่บ้านฮากกากันเคิง ชมโชว์ม่านน้ำ 3 มิติ
Airasia

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม

รหัสทัวร์ : A0773

฿ 8,888

มาเก๊า ฮ่องกง4 วัน 3 คืน

มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง เซินเจิ้น
พระราชวังหยวนหมิง  โชว์วัฒนธรรมจีน  ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย  ข้ามสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน โรงงานเครื่องประดับ ร้านหยกช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย  หล่อหวู่เซ็นเตอร์  ร้านหยก  ศูนย์สมุนไพรจีน   บัวหิมะ  ร้านยางพารา  LONG FENG VILLA RESORT DONGGUAN  ชมสะพานแก้วสามิติ  ถนนคู่รัก  สาวงามหวีหนี่ หรือ จูไห่ ฟิชเชอร์ เกิร์ล  วัดผู่โถว  วัดอาม่า  ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล  จัตุรัสเซนาโดสแคว์  ร้านขายของฝาก  เวเนเชี่ยน  เดอะปารีเชี่ยน
Airasia

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม

รหัสทัวร์ : A1137

฿ 9,888

มาเก๊า3 วัน 2 คืน

มาเก๊า – จูไห่ (DEC)
จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล   ถนนคู่รัก    วัดไป่หลิน   พระราชวังหยวนหมิง    วิหารเซนต์พอล   องค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล   วัดเจ้าแม่กวนอิม    The Parisian    The Venetian
Air Macau

Mar - Mar

รหัสทัวร์ : A1426

฿ 2,992

มาเก๊า4 วัน 3 คืน

มาเก๊า จูไห่ กวางโจว
วัดผู่โถว  ฮัวฟามอลล์   โชว์น้ำพุเต้นระบำ   วัดซิงฟูหลง  ยอดเขาหวงทึงเซี่ย  สะพานแก้วเปิดใหม่   ช้อปปิ้งถนนซั่งเซี่ยจิ่ว   ถนนคู่รัก  สาวงามหวีหนี่ หรือ จูไห่ ฟิชเชอร์ เกิร์ล   ร้านหยก  ร้านบัวหิมะ  ร้านเยื่อไผ่  ตลาดใต้ดินกงเป่ย  วัดอาม่า  ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล  จัตุรัสเซนาโดสแคว์  ร้านขายของฝาก  เวเนเชี่ยน  เดอะปารีเชี่ยน
Airasia

กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม

รหัสทัวร์ : A1601

฿ 6,499

มาเก๊า3 วัน 2 คืน

มาเก๊า จูไห่
จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล   ถนนคู่รัก    วัดไป่หลิน   ร้านผ้าไหม    ร้านหยก    พระราชวังหยวนหมิง    วัดเจ้าแม่กวนอิม    วิหารเซนต์พอล   องค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล   The Parisian    The Venetian
Air Macau

Mar - Mar

รหัสทัวร์ : A1866

฿ 3,993