พบ 7 แพ็คเกจ

ลาว3 วัน 2 คืน

บินตรงเชียงใหม่ แอ่วเมืองลาว สะบายดีหลวงพระบาง
Bangkok Airways

มิถุนายน - ธันวาคม

รหัสทัวร์ : A0208

฿ 14,888
฿ 13,888

ลาว4 วัน 3 คืน

หลวงพระบาง วังเวียง
ตลาดไนท์บาร์ซาร์ ตักบาตรข้าวเหนียว ตลาดเช้า วังเวียง ถ้ำจัง บลู ลากูน ล่องเรือแม่น้ำซอง วังเวียง น้ำตกตาดกวางสี พระธาตุพูสี วัดเชียงทอง พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง วัดวิชุนราช วัดใหม่สุวรรณภูมาราม ตลาดดารา
Bangkok Airways

ตุลาคม ธันวาคม

รหัสทัวร์ : A0973

฿ 17,888

ลาว3 วัน 2 คืน

เชียงใหม่บินตรง แอ่วเมืองลาว สะบายดีหลวงพระบาง
พระธาตุพูสี ตลาดไนท์บาร์ซาร์ ตักบาตรข้าวเหนียว ตลาดเช้า พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง ถ้ำติ่ง บ้านซ่างไห่ น้ำตกตาดกวางสี บ้านผานม วัดแสนสุขาราม วัดวิชุนราช วัดเชียงทอง ศูนย์เครื่องเงิน วัดใหม่สุวรรณภูมาราม ตลาดดารา  
Bangkok Airways

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

รหัสทัวร์ : A0974

฿ 13,888

ลาว3 วัน 2 คืน

ลาว..หลวงพระบาง
วัดเชียงทอง ตักบาตรข้าวเหนียว พระธาตุภูศรี ถ้ำติ่ง วัดใหม่สุวรรณภูมาราม วัดวิชุนราช พระธาตุหมากโม ถนนข้าวเหนียว ตลาดมืด ตลาดเช้า บ้านช่างไห น้ำตกตาดกวงชี พระราชวังเก่า
Airasia

Nov - Dec

รหัสทัวร์ : A0595

฿ 12,900

ลาว3 วัน 2 คืน

มหัศจรรย์…..เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง
ประตูชัย วัดเชียงทอง ตักบาตรข้าวเหนียว พระธาตุภูศรี พระราชวังหลวงพระบาง วัดใหม่สุวรรณภูมาราม พระธาตุหมากโม วัดพระธาตุหลวง เมืองวังเวียง ถ้ำจัง สระมรกต ภูเพียงฟ้า
Airasia

Nov - Feb

รหัสทัวร์ : A0461

฿ 15,900

ลาว3 วัน 2 คืน

มหัศจรรย์…ลาว หลวงพระบาง
วัดเชียงทอง ตักบาตรข้าวเหนียว พระธาตุภูศรี น้ำตกกวางสี เมืองหลวงพระบาง บ้านช่างฆ้อง พระราชวังหลวงพระบาง วัดใหม่สุวรรณภูมาราม วัดวิชุนราช พระธาตุหมากโม บ้านผานม
Bangkok Airways

Dec - Dec

รหัสทัวร์ : A0460

฿ 13,900

ลาว3 วัน 2 คืน

มหัศจรรย์…วังเวียง เวียงจันทน์ บลูลากูน
ประตูชัย วัดพระธาตุหลวง หอพระแก้ว ถ้ำนอน บลูลากูน
Bangkok Airways

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

รหัสทัวร์ : A0534

฿ 12,900