พบ 12 แพ็คเกจ

อินเดีย6 วัน 4 คืน

แคชเมียร์ อัครา เดลี
กุลมาร์ค กอนโดล่า    เทือกเขากุลมาร์ค    สวนโมกุล    ทะเลสาบดาล    พาฮาลแกม  ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย    สวนชาลิมาร์    สวนนิชาท    อัครา ฟอร์ท    ประตูเมืองอินเดีย   ตลาดพื้นเมืองจันปาท
Thai Airways

เมษายน

รหัสทัวร์ : A1748

฿ 29,999

อินเดีย5 วัน 2 คืน

เที่ยวฟิน อินเดีย Fall in Love ชัยปุระ ทัชมาฮาล
พระราชวังหลวงซิตี้ พาเลส   ฮาวามาฮาล   ป้อมปราการแอมเบอร์หรือแอมเบอร์ฟอร์ท   พระราชวังแอมเบอร์     จาล มาฮาล   วัดพระพิฆเนศ   บ่อน้ำจันเบารี   ทัชมาฮาล   ป้อมอักรา
Thai Airways

ธันวาคม

รหัสทัวร์ : A1728

฿ 18,990

ดินเดีย6 วัน 5 คืน

อินเดีย-เนปาล เที่ยวฟิน สะพานบุญ 4 สังเวชนียสถาน
ป่าอิสิปตนมฤคทาวัน   เจาคันธีสถูปบ้านนางสุชาดา   แม่น้ำเนรัญชราวัดไทยพุทธคยามหาเจดีย์พุทธคยา   เขาคิชญกูฏ   วัดชีวกัมพวันวัดเวฬุวนารามมหาสังฆยิกาวาส   มหาวิทยาลัยนาลันทามกุฏพันธนเจดีย์   มหาปรินิพพานสถูปมหาปรินิพพานวิหารสวนลุมพินีวัน   ล่องเรือแม่น้ำคงคา
Indigo

ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม

รหัสทัวร์ : A1729

฿ 17,990

อินเดีย6 วัน 5 คืน

เนปาล เที่ยวฟิน อิ่มบุญ ไหว้ครบ 4 สังเวชนียสถาน
บ้านนางสุชาดา แม่น้ำเนรัญชรา  วัดไทยพุทธคยา  มหาเจดีย์พุทธคยา วัดป่ามหาวัน  มกุฏพันธนเจดีย์ มหาปรินิพพานสถูป  มหาปรินิพพานวิหาร  สวนลุมพินีวัน เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช ล่องเรือแม่น้ำคงคา  พิพิธภัณฑ์เมืองสารนาถ
Airasia

มกราคม

รหัสทัวร์ : A0910

฿ 19,990

อินเดีย7 วัน 6 คืน

อินเดีย-เนปาล เที่ยวฟิน สายบุญ ครบสูตร 4 สังเวชนียสถาน
ธัมเมกขสถูป ป่าอิสิปตนมฤคทาวัน   เจาคันธีสถูป    พิพิธภัณฑ์เมืองสารนาถ    ล่องเรือแม่น้ำคงคา    บ้านอนาถบินฑิกเศรษฐี   บ้านองคุลีมาล    วัดเชตะวันมหาวิหาร    สวนลุมพินีวัน    มหาปรินิพพานสถูป    มหาปรินิพพานวิหาร    วัดป่ามหาวัน    มหาวิทยาลัยนาลันทา    เขาคิชญกูฏ   วัดชีวกัมพวัน    วัดเวฬุวนารามมหาสังฆยิกาวาส   บ้านนางสุชาดา  แม่น้ำเนรัญชรา    วัดพุทธญี่ปุ่น    วัดพุทธภูฏาน    วัดพุทธทิเบต    วัดไทยพุทธคยา    มหาเจดีย์พุทธคยา
Airasia

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม

รหัสทัวร์ : A1730

฿ 23,990

อินเดีย4 วัน 3 คืน

มหัศจรรย์…พุทธคยา พาราณสี
เขาคิชฌกูฏ วัดเวฬุวันมหาวิหาร สังเวชนียสถาน สารนาถ ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคา พุทธคยา หรือ วัดมหาโพธิ์
Airasia

Nov - Jan

รหัสทัวร์ : A0521

฿ 18,900

อินเดีย7 วัน 6 คืน

มหัศจรรย์…อินเดีย เนปาล 4 สังเวชนียสถาน
เขาคิชฌกูฏ สังเวชนียสถาน สารนาถ ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคา พุทธคยา หรือ วัดมหาโพธิ์ แม่น้ำเนรัญชร ลุมพินีวัน สระโบกขรณี วิหารมายาเทวี มหาปรินิพพานวิหาร มหาปรินิพพานสถูป มหาลัยนาลันทา ตโปธาราม
Airasia

Nov - Jan

รหัสทัวร์ : A0522

฿ 24,900

อินเดีย4 วัน 2 คืน

มหัศจรรย์..INDIA ชัยปุระ อัครา
พระราชวังสายลม วัดพระพิฆเนศ AMBER FORT อัครา ฟอร์ท ทัชมาฮาล แชนด์ เบารี พระราชวังกลางน้ำ
Airasia

Dec - Dec

รหัสทัวร์ : A0523

฿ 15,900

อินเดีย5 วัน 3 คืน

มหัศจรรย์..ทัชมาฮาล
พระราชวังสายลม วัดพระพิฆเนศ AMBER FORT อัครา ฟอร์ท ทัชมาฮาล ประตูเมืองอินเดีย วัดลักษมีนารายัน ตลาดจันปาท แชนด์ เบารี พระราชวังกลางน้ำ
Thai Airways

Jan - Mar

รหัสทัวร์ : A0520

฿ 22,900

อินเดีย5 วัน 3 คืน

ชัยปุระ อัครา เดลี
ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ด    พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ด   พระราชวังกลางน้ำ   ซิตี้ พาเลซ    ฮาวา มาฮาล   วัดพระพิฆเนศ   แซนด์เบารี    ประตูเมืองอินเดีย    ตลาดพื้นเมืองจันปาท
Thai Airways

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน

รหัสทัวร์ : A1744

฿ 19,999

อินเดีย5 วัน 3 คืน

ชัยปุระ อัคครา ทัชมาฮาล
นครสีชมพู   แชนด์เบารี   ฟเตหปุระสีกรี   อนุสรณ์สถานแห่งความรัก   อัครา ฟอร์ท   วัดพระพิฆเณศ   ฮาวา มาฮาล   ซิตี้ พาเลซ   ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ด   พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ดพระราชวังกลางน้ำ
Airasia

กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม

รหัสทัวร์ : A1745

฿ 15,999

อินเดีย6 วัน 4 คืน

แคชเมียร์ อัครา เดลี
กุลมาร์ค กอนโดล่า    เทือกเขากุลมาร์ค   สวนโมกุล    สวนจัสม่า ชาฮี    สวนชาลิมาร์  ศูนย์ทอผ้า    ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย    สวนชาลิมาร์    สวนนิชาท    ทัชมาฮาล    อัครา ฟอร์ท    ประตูเมืองอินเดีย    ตลาดพื้นเมืองจันปาท
Thai Airways

กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน

รหัสทัวร์ : A1747

฿ 28,999