พบ 12 แพ็คเกจ

อินเดีย6 วัน 4 คืน

อินเดีย แคชเมียร์ อัครา เดลี
ทะเลสาบดาล เทือกเขากุลมาร์ค  สวนโมกุล  สวนจัสม่า ชาฮี  สวนชาลิมาร์  ศูนย์ทอผ้า ทุ่งดอกแซฟรอน  สวนแอปเปิ้ล  พาฮาลแกม  ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย ประตูเมืองอินเดีย  ตลาดพื้นเมืองจันปาท
Thai Airways

ตุลาคม พฤศจิกายน

รหัสทัวร์ : A1040

฿ 27,999

อินเดีย6 วัน 5 คืน

4 สังเวชนียสถาน อินเดีย
สังเวชนียสถาน  บ้านนางสุชาดา  เขาคิชกูฏ   ถ้ำพระโมคคัลลานะ   ถ้ำสุกรขาตา   กุฏีของพระอานนท์ นมัสการมูลคันธกุฏี  มหาวิทยาลัยนาลันทา   กราบสักการะหลวงพ่อองค์ดำ  สังฆาราม และปาวาลเจดีย์   ปรินิพพานสถูปหรือสาลโนทยาน   วัดไทยนวราชรัตนาราม (วัดไทย 960)   วิหารมายาเทวี   ล่องแม่น้ำคงคา
Thai Smile Airways

Dec - Dec

รหัสทัวร์ : A1003

฿ 22,222

อินเดีย4 วัน 3 คืน

มหัศจรรย์…พุทธคยา พาราณสี
เขาคิชฌกูฏ วัดเวฬุวันมหาวิหาร สังเวชนียสถาน สารนาถ ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคา พุทธคยา หรือ วัดมหาโพธิ์
Airasia

Nov - Jan

รหัสทัวร์ : A0521

฿ 18,900

อินเดีย7 วัน 6 คืน

มหัศจรรย์…อินเดีย เนปาล 4 สังเวชนียสถาน
เขาคิชฌกูฏ สังเวชนียสถาน สารนาถ ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคา พุทธคยา หรือ วัดมหาโพธิ์ แม่น้ำเนรัญชร ลุมพินีวัน สระโบกขรณี วิหารมายาเทวี มหาปรินิพพานวิหาร มหาปรินิพพานสถูป มหาลัยนาลันทา ตโปธาราม
Airasia

Nov - Jan

รหัสทัวร์ : A0522

฿ 24,900

อินเดีย4 วัน 2 คืน

มหัศจรรย์..INDIA ชัยปุระ อัครา
พระราชวังสายลม วัดพระพิฆเนศ AMBER FORT อัครา ฟอร์ท ทัชมาฮาล แชนด์ เบารี พระราชวังกลางน้ำ
Airasia

Oct - Dec

รหัสทัวร์ : A0523

฿ 15,900

อินเดีย5 วัน 3 คืน

ชัยปุระ อัครา เดลี
อินเดีย อัครา ฟอร์ท ทัชมาฮาล ประตูเมืองอินเดีย ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ด พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ด ซิตี้ พาเลซ ฮาวา มาฮาล หอคอยสุเหร่า กุตับมีนาร์ ตลาดพื้นเมืองจันปาท
Thai Airways

พฤศจิกายน ธันวาคม

รหัสทัวร์ : A0567

฿ 19,999

อินเดีย5 วัน 3 คืน

มหัศจรรย์..ทัชมาฮาล
พระราชวังสายลม วัดพระพิฆเนศ AMBER FORT อัครา ฟอร์ท ทัชมาฮาล ประตูเมืองอินเดีย วัดลักษมีนารายัน ตลาดจันปาท แชนด์ เบารี พระราชวังกลางน้ำ
Thai Airways

Oct - Dec

รหัสทัวร์ : A0520

฿ 22,900

อินเดีย6 วัน 5 คืน

เนปาล เที่ยวฟิน อิ่มบุญ ไหว้ครบ 4 สังเวชนียสถาน
บ้านนางสุชาดา แม่น้ำเนรัญชรา  วัดไทยพุทธคยา  มหาเจดีย์พุทธคยา วัดป่ามหาวัน  มกุฏพันธนเจดีย์ มหาปรินิพพานสถูป  มหาปรินิพพานวิหาร  สวนลุมพินีวัน เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช ล่องเรือแม่น้ำคงคา  พิพิธภัณฑ์เมืองสารนาถ
Airasia

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม

รหัสทัวร์ : A0910

฿ 19,990

อินเดีย6 วัน 3 คืน

เที่ยวฟิน ชิล ชิล แคชเมียร์ เดลี ทัชมาฮาล
กุลมาร์ค  ขึ้นเคเบิลคาร์ เฟส 1 กระเช้าลอยฟ้าหรือกอนโดลา  ยอดเขากุลมาร์ค  สวนชาลิมาร์  สวนนิชาท  ล่องเรือสิคารา  ประตูชัยอินเดีย หรือ India Gate ช้อปปิ้งตลาดจันปาท  ป้อมอักรา  ทัชมาฮาล
Thai Airways

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

รหัสทัวร์ : A0913

฿ 28,990

อินเดีย7 วัน 6 คืน

เนปาล เที่ยวฟิน ฉลองปีใหม่ ครบสูตร 4 สังเวชนียสถาน
บ้านนางสุชาดา  แม่น้ำเนรัญชรา  วัดไทยพุทธคยา  มหาเจดีย์พุทธคยา  เขาคิชญกูฏ  วัดชีวกัมพวัน  วัดเวฬุวนารามมหาสังฆยิกาวาส (วัดเวฬุวัน)  มหาวิทยาลัยนาลันทา  วัดป่ามหาวัน  มหาปรินิพพานวิหาร  สวนลุมพินีวัน  วิหารมายาเทวี  ล่องเรือแม่น้ำคงคา  เจาคันธีสถูป  พิพิธภัณฑ์เมืองสารนาถ
Airasia

ธันวาคม

รหัสทัวร์ : A0914

฿ 26,900

อินเดีย8 วัน 7 คืน

เนปาล 4 สังเวชนียสถาน ขึ้นเขาคิชฌกูฏ
บ้านนางสุชาดา  แม่น้ำเนรัญชรา  วัดไทยพุทธคยา  มหาเจดีย์พุทธคยา ขึ้นเขาคิชฌกูฏ  วัดเวฬุวนารามมหาสังฆยิกาวาส (วัดเวฬุวัน)  มหาวิทยาลัยนาลันทา  วัดป่ามหาวัน  มหาปรินิพพานวิหาร  สวนลุมพินีวัน  วิหารมายาเทวี  วัดเชตะวันมหาวิหาร  บ้านอนาถบินฑิกเศรษฐี  บ้านองคุลีมาล  ล่องเรือแม่น้ำคงคา   พิพิธภัณฑ์เมืองสารนาถ
Airasia

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม

รหัสทัวร์ : A0915

฿ 24,900

อินเดีย4 วัน 1 คืน

เที่ยวฟิน มหาราชา มหารานี นครสีชมพู ชัยปุระ
พระราชวังหลวงซิตี้ พาเลส  ฮาวามาฮาล  ป้อมปราการแอมเบอร์หรือแอมเบอร์ฟอร์ท  พระราชวังแอมเบอร์   ตลาดจันปาท
Thai Airways

ธันวาคม

รหัสทัวร์ : A0916

฿ 25,990