พบ 18 แพ็คเกจ

อินเดีย8 วัน 7 คืน

ตามรอยพระศาสดา ๔ สังเวชนียสถาน ณ. ประเทศอินเดีย
แม่น้ำเนรัญชรา   สถานที่พระพุทธองค์ทรงอธิษฐานลอยถาด   ซากสุชาดาสถูป    พระมหาโพธิเจดีย์พุทธคยา     พระแท่นวัชรอาสน์    เขาคิชกูฏ    วัดเวฬุวนาราม    มหาวิทยาลัยนาลันทา    ซากสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ    วัดกูฏาศาลาป่ามหาวัน    วัดวาฬุการาม    มหาปรินิพพานสถูป   วัดไทยนวราชรัตนาราม 960   ลุมพินีวันสถานที่พระนางสิริมหามายาประสูติเจ้าชายสิทธิธัตถะกุมาร    เสาพระเจ้าอโศก    กรุงสาวัตถี    วัดศรีลังกา    วัดเชตวันมหาวิหาร    ท่าเรือทัศวเมศ    พระมหาโพธิเจดีย์พุทธคยา    ต้นพระศรีมหาโพธิ์   พระแท่นวัชรอาสน์    วัดไทยพุทธคยา
Airasia

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม

รหัสทัวร์ : A1834

฿ 29,999

อินเดีย6 วัน 5 คืน

เนปาล เที่ยวฟิน อิ่มบุญ ไหว้ครบ 4 สังเวชนียสถาน
บ้านนางสุชาดา แม่น้ำเนรัญชรา  วัดไทยพุทธคยา  มหาเจดีย์พุทธคยา วัดป่ามหาวัน  มกุฏพันธนเจดีย์ มหาปรินิพพานสถูป  มหาปรินิพพานวิหาร  สวนลุมพินีวัน เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช ล่องเรือแม่น้ำคงคา  พิพิธภัณฑ์เมืองสารนาถ
Airasia

มกราคม กุมภาพันธ์

รหัสทัวร์ : A0910

฿ 19,990

อินเดีย3 วัน 2 คืน

อินเดีย – พุทธคยา
แม่น้ำเนรัญชรา   ซากสุชาดาสถูป    พระมหาโพธิเจดีย์พุทธคยา   ต้นพระศรีมหาโพธิ์    พระแท่นวัชรอาสน์    เขาคิชกูฏ   วัดเวฬุวนาราม    มหาวิทยาลัยนาลันทา    พระมหาโพธิเจดีย์พุทธคยา    ต้นพระศรีมหาโพธิ์
Airasia

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม

รหัสทัวร์ : A1835

฿ 15,999

อินเดีย4 วัน 3 คืน

มหัศจรรย์…พุทธคยา พาราณสี
เขาคิชฌกูฏ วัดเวฬุวันมหาวิหาร สังเวชนียสถาน สารนาถ ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคา พุทธคยา หรือ วัดมหาโพธิ์
Airasia

Mar - Mar

รหัสทัวร์ : A0521

฿ 18,900

อินเดีย6 วัน 5 คืน

4 สังเวชนียสถาน อินเดีย
บ้านนางสุชาดา    เมืองราชคฤห์    เขาคิชกูฏ    ถ้ำพระโมคคัลลานะ    ถ้ำสุกรขาตา    กุฏีของพระอานนท์ นมัสการมูลคันธกุฏี    มหาวิทยาลัยนาลันทา    ชมสังฆาราม และปาวาลเจดีย์     ปรินิพพานสถูป   ปรินิพพานวิหาร     มกุฎพันธเจดีย์    วัดไทยนวราชรัตนาราม    วิหารมายาเทวี    ล่องแม่น้ำคงคา
Airasia

Feb - Mar

รหัสทัวร์ : A1884

฿ 18,881

อินเดีย5 วัน 3 คืน

มหัศจรรย์..ทัชมาฮาล
พระราชวังสายลม วัดพระพิฆเนศ AMBER FORT อัครา ฟอร์ท ทัชมาฮาล ประตูเมืองอินเดีย วัดลักษมีนารายัน ตลาดจันปาท แชนด์ เบารี พระราชวังกลางน้ำ
Thai Airways

Feb - Mar

รหัสทัวร์ : A0520

฿ 22,900

อินเดีย6 วัน 5 คืน

ตามรอยพระศาสดา อินเดีย เนปาล สังเวชนียสถานครบ 4 ตำบล
สังเวชนียสถานแหล่งที่ ๒ สารนาถ  เสาพระเจ้าอโศก   แม่น้ำคงคา  สถูปพุทธคยา    พระมหาโพธิ์เจดีย์   วัดป่ามหาวัน   สังเวชนียสถานแหล่งที่ ๔ กุสินารา  สังเวชนียสถานแหล่งที่ ๓ สวนลุมพินีวัน  สระโบกขรณี
Indigo

Feb - Mar

รหัสทัวร์ : A2145

฿ 19,900

อินเดีย5 วัน 3 คืน

ชัยปุระ อัครา เดลี
ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ด    พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ด   พระราชวังกลางน้ำ   ซิตี้ พาเลซ    ฮาวา มาฮาล   วัดพระพิฆเนศ   แซนด์เบารี    ประตูเมืองอินเดีย    ตลาดพื้นเมืองจันปาท
Thai Airways

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน

รหัสทัวร์ : A1744

฿ 19,999

อินเดีย6 วัน 5 คืน

The Four Holy Places อินเดีย เนปาล
สังเวชนียสถานแหล่งที่ ๒ สารนาถ  สถูปเจาคันธี  พิพิธภัณฑ์แห่งเมืองสารนาถ   เสาพระเจ้าอโศก   สถูปพุทธคยา   พระมหาโพธิ์เจดีย์   มหาปรินิพพานสถูป  สังเวชนียสถานแหล่งที่ ๔ กุสินารา   สังเวชนียสถานแหล่งที่ ๓ สวนลุมพินีวัน  สระโบกขรณี   แม่น้ำคงคา
Airasia

Mar - Mar

รหัสทัวร์ : A2126

฿ 19,900

อินเดีย5 วัน 3 คืน

ชัยปุระ อัคครา ทัชมาฮาล
นครสีชมพู   แชนด์เบารี   ฟเตหปุระสีกรี   อนุสรณ์สถานแห่งความรัก   อัครา ฟอร์ท   วัดพระพิฆเณศ   ฮาวา มาฮาล   ซิตี้ พาเลซ   ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ด   พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ดพระราชวังกลางน้ำ
Airasia

กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม

รหัสทัวร์ : A1745

฿ 15,999

อินเดีย7 วัน 4 คืน

อินเดีย ตะลุยหิมะ แคชเมียร์ พาฮาแกม ทัชมาฮาล
ยอดเขากุลมาร์ค    โซนามาร์ค     สวนชาลิมาร์   สวนนิชาท   สวนทิวลิป   ล่องเรือสิคารา    ทัชมาฮาล    ป้อมอักรา    ตลาดจันปาท
Thai Airways

มีนาคม เมษายน พฤษภาคม

รหัสทัวร์ : A2016

฿ 29,990

อินเดีย6 วัน 4 คืน

แคชเมียร์ อัครา เดลี
กุลมาร์ค กอนโดล่า    เทือกเขากุลมาร์ค   สวนโมกุล    สวนจัสม่า ชาฮี    สวนชาลิมาร์  ศูนย์ทอผ้า    ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย    สวนชาลิมาร์    สวนนิชาท    ทัชมาฮาล    อัครา ฟอร์ท    ประตูเมืองอินเดีย    ตลาดพื้นเมืองจันปาท
Thai Airways

กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน

รหัสทัวร์ : A1747

฿ 28,999