พบ 2 แพ็คเกจ

โมรอคโค10 วัน 7 คืน

โมรอคโค
ป้อมไอดูยะ   สุเหร่าหลวง และ พระราชวังหลวง    สุสานของกษัตริย์โมฮัมเหม็ดที่5    หอคอยฮัสซัน   เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส    ป้อมปราการแห่งราชวงศ์ซาเดียน    สุเหร่าใหญ่ไคราวีน    เมเดอร์ซา บูอิมาเนีย    ป้อมทาเริท   พระราชวังบาเฮีย    มัสยิด คูตูเบีย    จัตุรัสกลางเมือง    สวนจาร์ดีน มาจอแรล    สุเหร่าแห่งกษัตริย์ฮัสซันที่ 2    โบถส์ชาวยิว
Emirates Airlines

Apr - Apr

รหัสทัวร์ : A1873

฿ 48,888

จอร์แดน6 วัน 4 คืน

จอร์แดน
โบสถ์กรีกออโธ ดอกซ์ แห่งเซนต์จอร์จ   เขาเนโบ   ชม โบสถอ์นุสรณ์โมเสส    ปราสาทเครัค   มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล-คาซเนท์   เขตอุทยานวาดิรัม   ภูเขาคาซารี    ทะเลเดดซี    ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน   วิหารเฮอร์คิวลิส   พระราชวังของพระมหากษัตริย์อับดลุลาห์ที่สอง    โรงละครโรมัน    ย่านตลาดเก่า
Kuwait Airways

มีนาคม เมษายน พฤษภาคม

รหัสทัวร์ : A1833

฿ 39,990