พบ 1 แพ็คเกจ

อินเดีย8 วัน 7 คืน

อินเดีย เนปาล นมัสเต
พุทธคยา    สถูปพุทธคยา   พระมหาโพธิ์เจดีย์   ราชคฤห์   เขาคิชกูฎ   วัดชีวกัมพวัน   วัดเวฬุวัน   มหาวิทยาลัยนาลันทา   วัดป่ามหาวัน   เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช   สังเวชนียสถาน กุสินารา   สวนลุมพินีวัน   วิหารมหามายา   สระโบกขรณี   เสาพระเจ้าอโศก   สถานที่แสดงยมกปาฏิหาริย์   สถานที่พระเทวทัตถูกแผ่นดินสูบ    บ้านบิดาขององคุลีมาล   วังของพระเจ้าปเสนทิโกศล   บ้านของอนาถบิณฑิกเศรษฐี   วัดเชตุวันมหาวิหาร   ต้นอานันทโพธิ์    ล่องเรือแม่น้ำคงคา   สังเวชนียสถาน สารนาถ   สถูปเจาคันธี   ธรรมเมขสถูป   ชมพิพิธภัณฑ์แห่งเมืองสารนาถ   ชมหัวเสาพระเจ้าอโศก
Airasia

มีนาคม

รหัสทัวร์ : A1918

฿ 28,999