พบ 26 แพ็คเกจ

ไต้หวัน3D2N

เชียงใหม่บินตรง ไต้หวัน OHO Taipei
ตลาดไนท์มาร์เก็ต   ตึกไทเป 101    ร้านเค้กพายสับปะรด    ร้านเครื่องสำอาง COSMETIC SHOP    อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค    ย่านซีเหมินติง    อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว    หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น    ศูนย์สร้อยสุขภาพ Germanium
Airasia

Apr - May

รหัสทัวร์ : A2106

฿ 14,900

ไต้หวัน4 วัน 3 คืน

มหัศจรรย์….TAIWAN เที่ยว 2 อุทยานอาลีซาน+เย๋หลิ่ว
หมู่บ้านสายรุ้ง   เขาอุทยานอาลีซาน    ศาลเจ้าพ่อเสือกลางอุทยานอาลีซาน    รถไฟโบราณชมอุทยาน   ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต    วัดเหวินหวู่หรือ วัดกวนอู    ทะเลสาบสุริยันจันทรา   วัดพระถังซำจั๋ง   อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค   อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว   ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น    ศูนย์เครื่องสำอาง   ตึกไทเป 101
Thai Airways

Feb - Jun

รหัสทัวร์ : A1253

฿ 19,900

ไต้หวัน4 วัน 2 คืน

ไต้หวัน เซลฟี่..ไทเป ทะเลสาบสุริยัน จันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง ตึกไทเป 101 อุทยานเหย่หลิว หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา วัดเหวินหวู่ ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ชอปปิ้งตลาดกลางคืน
Nokscoot

Feb - Mar

รหัสทัวร์ : A2103

฿ 11,999

ไต้หวัน5 วัน 3 คืน

หนานโถว ไทจง ไทเป
ทะเลสาบสุริยัน จันทรา   วัดพระถังซัมจั๋ง   วัดเหวิ่นหวู่   ร้านกาแฟ   หมู่บ้านสายรุ้ง   ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต  วัดเสียไห่เฉิงหวง   ร้านสร้อยสุขภาพ   ร้านพายสับปะรด   วัดหลงซาน   อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค   ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต   หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น   อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว  หมู่บ้านสือเฟิ่น (ปล่อยโคมขงหมิง)   ร้านเครื่องสำอาง   ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101
Nokscoot

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม

รหัสทัวร์ : A1283

฿ 11,878

ไต้หวัน5 วัน 4 คืน

ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา ทาโรโกะ
หมู่บ้านสายรุ้ง   ตลาดกลางคืน    ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา    วัดพระถังซัมจั๋ง    วัดเหวินหวู่    ปิ้ง ร้านเครื่องสำอางค์ COSMETIC SHOP    ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต    ร้านพายสับปะรด    ร้าน Germanium    อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค    วัดหลงซานซื่อ    ตึกไทเป 101    อุทยานทาโรโกะ    ซีเหมินติง    อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว     หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น    หมู่บ้านสือเฟิ่น    น้ำตกซือเฟิ่น
China Airlines

Feb - Apr

รหัสทัวร์ : A2104

฿ 21,999

ไต้หวัน5 วัน 3 คืน

มหัศจรรย์….ไต้หวัน ไทเป บินหรู อยู่สบาย
ทะเลสาบสุริยันจันทรา   วัดพระถังซำจั๋ง   วัดเหวินหวู่   เขาอุทยานอาลีซาน    หมู่บ้านสายรุ้ง    ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต    ตึกไทเป 101   พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไต้หวัน กู้กง   ซีเหมินติง   อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว   ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น   อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค
Eva Air

Apr - Jun

รหัสทัวร์ : A1662

฿ 19,900

ไต้หวัน5 วัน 3 คืน

ไต้หวัน หวานหวาน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา ตั้นสุ่ย
ตึกไทเป101   วัดหลงซาน  วัดเทียนหยวน  สะพานแห่งความรักตั้นสุ่ย  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา    ตลาดปลา   อนุสรณ์เจียงไคเช็ค  ช้อปปิ้งซีเหมินติง  ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต  ตลาดคนเดินตั้นสุ่ย
Nokscoot

Feb - Mar

รหัสทัวร์ : A2101

฿ 13,888

ไต้หวัน6 วัน 4 คืน

หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป
วัดจงไถฉานซื่อ   ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา   วัดพระถังซัมจั๋ง   วัดเหวินหวู่   ร้านชา   อุทยานแห่งชาติอาลีซาน   ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต  ร้านพายสับปะรด   ร้านสร้อยสุขภาพ   วัดหลงซานซื่อ   อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค   ร้านคอสเมติก   ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต  หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น   ปล่อยโคมขงหมิง   หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น   วัดซงซานฉือโย่ว   ตึกไทเป 101   ย่านซีเหมินติง
Nokscoot

มกราคม กุมภาพันธ์

รหัสทัวร์ : A0236

฿ 15,999

ไต้หวัน4 วัน 3 คืน

ไทจง หนานโถว ไทเป เหย่หลิ่ว
อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก   ตลาดกลางคืนซื่อหลิน   ร้านขนมพายสับปะรด  อุทยานเหย่หลิ่วเมืองโบราณจิ่วเฟิ่น  ตึกไทเป 101  วัดหลงซาน  ร้านเครื่องสำอางค์  ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง   DUTY FREE  ทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั่ง  วัดเหวินหวู่  ชิมชาอู่หลงตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย   หมู่บ้านสายรุ้ง
Vietjet Air

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม

รหัสทัวร์ : A1603

฿ 11,888

ไต้หวัน5D4N

Hello Taiwan ทะเลสาบสุริยันจันทรา อาลีซัน
หมู่บ้านไม้ฮิโนกิ   อุทยานอาหลี่ซัน  ชมป่าสนพันปี  นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน   ตลาดกลางคืน   ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา   วัดพระถังซัมจั๋ง   วัดเหวินหวู่   เดินทางเมืองไทเป   ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด   ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต   Germanium Power   ตึกไทเป 101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค   ช้อปปิ้งซีเหมินติง   หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น   อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว   วัดหลงซาน   ร้านคอสเมติค
Thai Airways

Feb - Mar

รหัสทัวร์ : A1950

฿ 20,999

ไต้หวัน7 วัน 5 คืน

หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป ฮัวเหลียน
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101 อุทยานเหย่หลิว ซีเหมินติง ทะเลสาบสุริยันจันทรา ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ฮัวเหลียน พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง
Nokscoot

มกราคม กุมภาพันธ์

รหัสทัวร์ : A0237

฿ 19,999

ไต้หวัน5 วัน 4 คืน

อาลีซาน อาบน้ำแร่
ทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั่ง  วัดเหวินหวู่   อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  นั่งรถไฟโบราณ  ชิมชาอู่หลง  ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย  หมู่บ้านสายรุ้ง  ร้านขนมพายสับปะรด  อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก  ตึกไทเป 101  ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง  ศูนย์สร้อยสุขภาพ  DUTY FREE  อุทยานเหย่หลิ่ว  เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น  ตลาดกลางคืน  แช่น้ำแร่ภายในห้องพัก  ร้านเครื่องสำอางค์  อนุสรณ์สถาน ซุนยัดเซน  MITSUI OUTLET MALL
Thai Airways

เมษายน

รหัสทัวร์ : A1605

฿ 30,888