พบ 18 แพ็คเกจ

ไต้หวัน5 วัน 3 คืน

Taiwan Taroko ไต้หวัน ไทเป อุทยานทาโรโกะ เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค   วัดหลงซาน   ตึกไทเป101   ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต     สวนสาธารณะจิมมี่เหลี่ยว    อุทยานแห่งชาติไท่หลู่เก๋อ   ตลาดซีเหมินติง     GERMANIUM POWER    หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น   เหย๋หลิ่ว
Nokscoot

Jan - Mar

รหัสทัวร์ : A1177

฿ 15,900

ไต้หวัน6 วัน 4 คืน

หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป
วัดจงไถฉานซื่อ   ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา   วัดพระถังซัมจั๋ง   วัดเหวินหวู่   ร้านชา   อุทยานแห่งชาติอาลีซาน   ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต  ร้านพายสับปะรด   ร้านสร้อยสุขภาพ   วัดหลงซานซื่อ   อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค   ร้านคอสเมติก   ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต  หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น   ปล่อยโคมขงหมิง   หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น   วัดซงซานฉือโย่ว   ตึกไทเป 101   ย่านซีเหมินติง
Nokscoot

พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์

รหัสทัวร์ : A0236

฿ 15,999

ไต้หวัน4 วัน 3 คืน

มหัศจรรย์….TAIWAN เที่ยว 2 อุทยานอาลีซาน+เย๋หลิ่ว
หมู่บ้านสายรุ้ง   เขาอุทยานอาลีซาน    ศาลเจ้าพ่อเสือกลางอุทยานอาลีซาน    รถไฟโบราณชมอุทยาน   ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต    วัดเหวินหวู่หรือ วัดกวนอู    ทะเลสาบสุริยันจันทรา   วัดพระถังซำจั๋ง   อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค   อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว   ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น    ศูนย์เครื่องสำอาง   ตึกไทเป 101
Thai Airways

Feb - Apr

รหัสทัวร์ : A1253

฿ 19,900

ไต้หวัน7 วัน 5 คืน

หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป ฮัวเหลียน
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101 อุทยานเหย่หลิว ซีเหมินติง ทะเลสาบสุริยันจันทรา ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ฮัวเหลียน พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง
Nokscoot

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม

รหัสทัวร์ : A0237

฿ 19,999

ไต้หวัน5 วัน 3 คืน

หนานโถว ไทจง ไทเป
ทะเลสาบสุริยัน จันทรา   วัดพระถังซัมจั๋ง   วัดเหวิ่นหวู่   ร้านกาแฟ   หมู่บ้านสายรุ้ง   ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต  วัดเสียไห่เฉิงหวง   ร้านสร้อยสุขภาพ   ร้านพายสับปะรด   วัดหลงซาน   อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค   ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต   หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น   อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว  หมู่บ้านสือเฟิ่น (ปล่อยโคมขงหมิง)   ร้านเครื่องสำอาง   ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101
Nokscoot

ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม

รหัสทัวร์ : A1283

฿ 11,878

ไต้หวัน5 วัน 3 คืน

ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติง วัดหลงซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต ไทเป จิ่วเฟิ่น เย่หลิ่ว หมู่บ้านสายรุ้ง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
Nokscoot

Dec - Jan

รหัสทัวร์ : A0741

฿ 13,888

ไต้หวัน5 วัน 4 คืน

มหัศจรรย์…TAIWAN บินหรู เที่ยวครบ
วัดหลงซาน   ถนนโบราณลู่กัง  พิพิธภัณฑ์กระจก   ศาลเจ้ากระจก  ทะเลสาบสุริยันจันทรา   วัดพระถังซำจั๋ง   วัดเหวินหวู่   เหวินฮวา ไนท์มาร์เก็ต     เขาอุทยานอาลีซาน   ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต    ตึกไทเป 101    อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค   ซีเหมินติง
China Airlines

Nov - Jan

รหัสทัวร์ : A1308

฿ 19,900

ไต้หวัน4 วัน 2 คืน

หนานโถว ไถจง ไทเป ทะเลสาบสุริยัน จันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง ตึกไทเป 101 อุทยานเหย่หลิว หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา วัดเหวินหวู่ ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ชอปปิ้งตลาดกลางคืน
Nokscoot

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม

รหัสทัวร์ : A0646

฿ 9,999

ไต้หวัน5 วัน 3 คืน

มหัศจรรย์….ไต้หวัน ไทเป บินหรู อยู่สบาย
ทะเลสาบสุริยันจันทรา   วัดพระถังซำจั๋ง   วัดเหวินหวู่   เขาอุทยานอาลีซาน    หมู่บ้านสายรุ้ง    ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต    ตึกไทเป 101   พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไต้หวัน กู้กง   ซีเหมินติง   อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว   ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น   อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค
Eva Air

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน

รหัสทัวร์ : A1662

฿ 19,900

ไต้หวัน5 วัน 3 คืน

ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101 อุทยานเหย่หลิว หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ชิมชาอู่หลง วัดเสียไห่เฉิงหวง
Nokscoot

มกราคม กุมภาพันธ์

รหัสทัวร์ : A0832

฿ 11,111

ไต้หวัน5 วัน 3 คืน

มหัศจรรย์….TAIPEI เคาท์ดาวน์เทศกาลปีใหม่ ชมพลุสุดอลังการ ณ ตึกไทเป 101
ตึกไทเป 101    ศูนย์เครื่องสำอางวัดเทียนโฮ่ว    วัดซิงเทียนกง    วัดขงจื้อแห่งไทเป   วัดต้าหลงตงเป่าอัน   ผลิตภัณฑ์สร้อย    วัดกวนตู้   ถนนโบราณตั้นสุ่ย   อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว    ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น   ร้านขนมพายสับปะรด   DUTY FREE     อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค   วัดหลงซาน    วัดหลงซาน    ซีเหมินติง   MITSUI OUTLET
China Airlines

Dec - Dec

รหัสทัวร์ : A1621

฿ 27,900

ไต้หวัน5 วัน 3 คืน

อาหลีซาน ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง   วัดเหวินหวู่   อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน  ฟงเจี่ยไนท์มาเก็ต  ตึกไทเป101  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค   วัดหลงซาน  GERMANIUM POWER   ตลาดซีเหมินติง
Nokscoot

Dec - Mar

รหัสทัวร์ : A0985

฿ 14,888