พบ 25 แพ็คเกจ

ไต้หวัน5 วัน 4 คืน

สุดฟิน เที่ยว กิน ชิม ช๊อป
หมู่บ้านสายรุ้ง ช็อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง , วัดเหวินหวู่ ศูนย์คอสเมติค ตลาดนัดซิ่อหลิน ร้านขนมพายสับปะรด อุทยานเย่หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ตึกไทเป 101 ศูนย์ผลิตภัณฑ์แร่เจอมาเนียม ตลาดปลาไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้ง ซีเหมินติง MITSUI OUTLET  
Thai Airways

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

รหัสทัวร์ : A0931

฿ 19,991

ไต้หวัน4 วัน 3 คืน

มหัศจรรย์….TAIWAN เที่ยว 2 อุทยานอาลีซาน+เย๋หลิ่ว
หมู่บ้านสายรุ้ง   เขาอุทยานอาลีซาน    ศาลเจ้าพ่อเสือกลางอุทยานอาลีซาน    รถไฟโบราณชมอุทยาน   ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต    วัดเหวินหวู่หรือ วัดกวนอู    ทะเลสาบสุริยันจันทรา   วัดพระถังซำจั๋ง   อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค   อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว   ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น    ศูนย์เครื่องสำอาง   ตึกไทเป 101
Thai Airways

Dec - Feb

รหัสทัวร์ : A1253

฿ 19,900

ไต้หวัน5 วัน 3 คืน

อาหลีซาน ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง   วัดเหวินหวู่   อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน  ฟงเจี่ยไนท์มาเก็ต  ตึกไทเป101  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค   วัดหลงซาน  GERMANIUM POWER   ตลาดซีเหมินติง
Nokscoot

Nov - Mar

รหัสทัวร์ : A0985

฿ 14,888

ไต้หวัน4 วัน 3 คืน

ไทเป-ไทจง-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-อุทยานอาหลีซัน
ตึกไทเป101   หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น   เหย๋หลิ่ว   ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา    วัดพระถังซัมจั๋ง    ณ วัดเหวินหวู่    อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน   วัดพระถังซัมจั๋ง    หมู่บ้านสายรุ้ง    กรุงไทเป   อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค    วัดหลงซาน   ตลาดซีเหมินติง
China Airlines

Dec - Jun

รหัสทัวร์ : A1189

฿ 15,888

ไต้หวัน6 วัน 4 คืน

หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป
วัดจงไถฉานซื่อ   ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา   วัดพระถังซัมจั๋ง   วัดเหวินหวู่   ร้านชา   อุทยานแห่งชาติอาลีซาน   ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต  ร้านพายสับปะรด   ร้านสร้อยสุขภาพ   วัดหลงซานซื่อ   อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค   ร้านคอสเมติก   ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต  หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น   ปล่อยโคมขงหมิง   หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น   วัดซงซานฉือโย่ว   ตึกไทเป 101   ย่านซีเหมินติง
Nokscoot

พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์

รหัสทัวร์ : A0236

฿ 15,999

ไต้หวัน4 วัน 3 คืน

ไทเป ไทจง เกาสง สุริยันจันทรา อุทยานอาหลีซัน
วัดหลงซาน   ตลาดซีเหมินติง   หมู่บ้านสายรุ้ง    ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา    วัดพระถังซัมจั๋ง    วัดเหวินหวู่    อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน    วัดโฝวกวงซัน    เจดีย์เสือเจดีย์มังกร    ตลาดกลางคืนหลิ่วเหอ    ตึกทุนเท็กซ์สกายทาวเวอร์
China Airlines

Mar - Jun

รหัสทัวร์ : A1327

฿ 15,888

ไต้หวัน7 วัน 5 คืน

หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป ฮัวเหลียน
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101 อุทยานเหย่หลิว ซีเหมินติง ทะเลสาบสุริยันจันทรา ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ฮัวเหลียน พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง
Nokscoot

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม

รหัสทัวร์ : A0237

฿ 19,999

ไต้หวัน5 วัน 3 คืน

มหัศจรรย์..TAIPEI
วัดพระถังซัมจั๋ง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101 อุทยานเหย่หลิว หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ ตลาดปลาไทเป หมู่บ้านสายรุ้ง ล่องเรือสุริยันจันทรา ไถจงไนท์มาเก็ต ร้านพายสับปะรด
Thai Lion Air

Nov - Dec

รหัสทัวร์ : A0753

฿ 13,900

ไต้หวัน5 วัน 3 คืน

หนานโถว ไทจง ไทเป
ทะเลสาบสุริยัน จันทรา   วัดพระถังซัมจั๋ง   วัดเหวิ่นหวู่   ร้านกาแฟ   หมู่บ้านสายรุ้ง   ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต  วัดเสียไห่เฉิงหวง   ร้านสร้อยสุขภาพ   ร้านพายสับปะรด   วัดหลงซาน   อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค   ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต   หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น   อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว  หมู่บ้านสือเฟิ่น (ปล่อยโคมขงหมิง)   ร้านเครื่องสำอาง   ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101
Nokscoot

พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม

รหัสทัวร์ : A1283

฿ 11,878

ไต้หวัน5 วัน 3 คืน

ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติง วัดหลงซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต ไทเป จิ่วเฟิ่น เย่หลิ่ว หมู่บ้านสายรุ้ง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
Nokscoot

Nov - Jan

รหัสทัวร์ : A0741

฿ 13,888

ไต้หวัน6 วัน 4 คืน

มหัศจรรย์….Taipei เที่ยวครบเต็มอิ่ม
วัดพระถังซัมจั๋ง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101 ซีเหมินติง หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น วัดหลงซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต เถาหยวน เจียอี้ ตลาดปลาไทเป วัดเหวิ่นหวู่ หมู่บ้านสายรุ้ง พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง อุทยานเเห่งชาติอาลีซาน อุทยานเเห่งชาติเย่หลิ่ว
Thai Lion Air

Dec - Jan

รหัสทัวร์ : A0469

฿ 17,900

ไต้หวัน5 วัน 4 คืน

มหัศจรรย์…TAIWAN บินหรู เที่ยวครบ
วัดหลงซาน   ถนนโบราณลู่กัง  พิพิธภัณฑ์กระจก   ศาลเจ้ากระจก  ทะเลสาบสุริยันจันทรา   วัดพระถังซำจั๋ง   วัดเหวินหวู่   เหวินฮวา ไนท์มาร์เก็ต     เขาอุทยานอาลีซาน   ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต    ตึกไทเป 101    อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค   ซีเหมินติง
China Airlines

Nov - Jan

รหัสทัวร์ : A1308

฿ 19,900