พบ 21 แพ็คเกจ

ไต้หวัน5 วัน 4 คืน

ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา ทาโรโกะ
หมู่บ้านสายรุ้ง   ตลาดกลางคืน    ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา    วัดพระถังซัมจั๋ง    วัดเหวินหวู่    ปิ้ง ร้านเครื่องสำอางค์ COSMETIC SHOP    ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต    ร้านพายสับปะรด    ร้าน Germanium    อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค    วัดหลงซานซื่อ    ตึกไทเป 101    อุทยานทาโรโกะ    ซีเหมินติง    อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว     หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น    หมู่บ้านสือเฟิ่น    น้ำตกซือเฟิ่น
China Airlines

เมษายน 2563

รหัสทัวร์ : A2104

฿ 21,999

ไต้หวัน5 วัน 4 คืน

มหัศจรรย์..TAIWAN บินหรู เที่ยวคุ้ม ฟาร์มแกะชิงจิ้ง นั่งรถไฟความเร็วสูง THSR
หมู่บ้านสายรุ้ง    ตลาดกลางคืนเหวินฮวาไนท์มาเก็ต    เขาอุทยานอาลีซาน   ร้านขนมพายสับปะรด   ตลาดกลางคืนอี้จง    ฟาร์มชิงจิง    ทะเลสาบสุริยันจันทรา    วัดพระถังซำจั๋ง    วัดเหวินหวู่    ตึกไทเป 101   อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค     วัดหลงซาน
China Airlines

Apr - May

รหัสทัวร์ : A2045

฿ 20,900

ไต้หวัน3D2N

เชียงใหม่บินตรง ไต้หวัน OHO Taipei
ตลาดไนท์มาร์เก็ต   ตึกไทเป 101    ร้านเค้กพายสับปะรด    ร้านเครื่องสำอาง COSMETIC SHOP    อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค    ย่านซีเหมินติง    อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว    หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น    ศูนย์สร้อยสุขภาพ Germanium
Airasia

Apr - May

รหัสทัวร์ : A2106

฿ 14,900

ไต้หวัน5 วัน 3 คืน

มหัศจรรย์….ไต้หวัน ไทเป บินหรู อยู่สบาย
ทะเลสาบสุริยันจันทรา   วัดพระถังซำจั๋ง   วัดเหวินหวู่   เขาอุทยานอาลีซาน    หมู่บ้านสายรุ้ง    ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต    ตึกไทเป 101   พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไต้หวัน กู้กง   ซีเหมินติง   อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว   ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น   อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค
Eva Air

Apr - Jun

รหัสทัวร์ : A1662

฿ 19,900

ไต้หวัน4D3N

อาหลีซาน-ฟาร์มแกะชิงจิ้ง-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-สุริยันจันทรา
หมู่บ้านสายรุ้ง   ตลาดเหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต    อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน    ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา    วัดพระถังซัมจั๋ง    วัดเหวินหวู่    ฟาร์มแกะชิงจิ้ง     วัดจงไถ่ฉานซื่อ     ฟงเจี่ยไนท์มาเก็ต    ร้านขนมพายสับปะรด    อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค     วัดหลงซาน    ตลาดซีเหมินติง    หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น   GERMANIUM POWER     ตึกไทเป101   เอาท์เล็ทมอลล์
China Airlines

Apr - Oct

รหัสทัวร์ : A2027

฿ 18,900

ไต้หวัน6 วัน 4 คืน

TAIWAN WONDERLAND ทะเลสาบสุริยันจันทรา ฟาร์มแกะชิงจิ้ง
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา   วัดพระถังซัมจั๋ง    อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซัน    ตลาดไนท์มาร์เก็ต    ฟาร์มแกะชิงจิ้ง   Cingjing Skywalk    ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต     ร้าน Germanium    ร้านพายสับปะรด   วัดหลงซานซื่อ    อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค    ซีเหมินติง   หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น    อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว    GLORIA OUTLET
Eva Air

May - Jun

รหัสทัวร์ : A2100

฿ 23,999

ไต้หวัน4 วัน 3 คืน

มหัศจรรย์…ไทเป การบินไทย
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101 อุทยานเหย่หลิว ซีเหมินติง หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น วัดเหวิ่นหวู่ หมู่บ้านสายรุ้ง ล่องเรือสุริยันจันทรา เมืองเจียอี้ ชอปปิ้งตลาดกลางคืน เขาอุทยานอาลีซาน
Thai Airways

Jun - Jun

รหัสทัวร์ : A0465

฿ 21,900

ไต้หวัน4 วัน 3 คืน

มหัศจรรย์….TAIWAN เที่ยว 2 อุทยานอาลีซาน+เย๋หลิ่ว
หมู่บ้านสายรุ้ง   เขาอุทยานอาลีซาน    ศาลเจ้าพ่อเสือกลางอุทยานอาลีซาน    รถไฟโบราณชมอุทยาน   ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต    วัดเหวินหวู่หรือ วัดกวนอู    ทะเลสาบสุริยันจันทรา   วัดพระถังซำจั๋ง   อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค   อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว   ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น    ศูนย์เครื่องสำอาง   ตึกไทเป 101
Thai Airways

Jun - Nov

รหัสทัวร์ : A1253

฿ 19,900

ไต้หวัน5 วัน 3 คืน

มหัศจรรย์..TAIPEI
วัดพระถังซัมจั๋ง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101 อุทยานเหย่หลิว หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ ตลาดปลาไทเป หมู่บ้านสายรุ้ง ล่องเรือสุริยันจันทรา ไถจงไนท์มาเก็ต ร้านพายสับปะรด
Thai Lion Air

Jul - Jul

รหัสทัวร์ : A0753

฿ 13,900

ไต้หวัน5 วัน 3 คืน

มหัศจรรย์..TAIPEI เที่ยว 2 อุทยาน
วัดพระถังซัมจั๋ง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101 ซีเหมินติง ทะเลสาบสุริยันจันทรา หนานโถว วัดเหวินหวู่ ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต เจียอี้ อุทยานเเห่งชาติอาลีซาน อุทยานเเห่งชาติเย่หลิ่ว
Thai Lion Air

Jul - Jul

รหัสทัวร์ : A0468

฿ 14,900

ไต้หวัน6 วัน 4 คืน

มหัศจรรย์….Taipei เที่ยวครบเต็มอิ่ม
วัดพระถังซัมจั๋ง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101 ซีเหมินติง หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น วัดหลงซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต เถาหยวน เจียอี้ ตลาดปลาไทเป วัดเหวิ่นหวู่ หมู่บ้านสายรุ้ง พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง อุทยานเเห่งชาติอาลีซาน อุทยานเเห่งชาติเย่หลิ่ว
Thai Lion Air

Jul - Jul

รหัสทัวร์ : A0469

฿ 17,900

ไต้หวัน5 วัน 4 คืน

อาลีซาน อาบน้ำแร่
ทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั่ง  วัดเหวินหวู่   อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  นั่งรถไฟโบราณ  ชิมชาอู่หลง  ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย  หมู่บ้านสายรุ้ง  ร้านขนมพายสับปะรด  อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก  ตึกไทเป 101  ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง  ศูนย์สร้อยสุขภาพ  DUTY FREE  อุทยานเหย่หลิ่ว  เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น  ตลาดกลางคืน  แช่น้ำแร่ภายในห้องพัก  ร้านเครื่องสำอางค์  อนุสรณ์สถาน ซุนยัดเซน  MITSUI OUTLET MALL
Thai Airways

เมษายน

รหัสทัวร์ : A1605

฿ 30,888