พบ 14 แพ็คเกจ

ตุรกี8 วัน 6 คืน

TURKEY GOOD SUMMER
คัปปาโดเกีย  นครใต้ดิน  พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่  หุบเขาอุซิซาร์  โรงงานทอพรม  โรงงานเซรามิค  โรงงานเครื่องประดับ  พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า  ปราสาทปุยฝ้าย  เมืองโบราณเฮียราโพลิส  เมืองโบราณเอฟฟิซุส  โรงงานผลิตเครื่องหนัง  เมืองทรอย  ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย   เมืองเปอร์กามัม  วิหารอะโครโปลิส  วิหารโอลิมเปียน เซอุส  โรงละครอะโครโปลิส  พระราชวังโดลมาบาห์เช  สไปซ์บาซาร์  ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส  สุเหร่าสีน้ำเงิน  ฮิปโปโดรม  วิหารฮาเจีย โซเฟีย  อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน
Turkish Airlines

Apr - Apr

รหัสทัวร์ : A2268

฿ 30,999

ตุรกี8 วัน 6 คืน

EASY TULIP IN TURKEY
สวนอิเมอร์แกนด์  ชานัคคาเล่  วิหารอะโครโปลิส  เพอร์กามัม  เมืองโบราณเอเฟซุส  บ้านพระแม่มารี  โรงงานผลิตเครื่องหนัง    เมืองโบราณเฮียราโพลีส  ปราสาทปุยฝ้าย  คัปปาโดเกีย  นครใต้ดินคาร์ตัค  พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม่  โรงงานทอพรม  โรงงานเซรามิค   โรงงานจิวเวอร์รี่    พระราชวังโดลมาบาห์เช  ตลาดสไปซ์  ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส   ฮิปโปโดรม  สุเหร่าสีน้ำเงิน   มหาวิหารเซนต์โซเฟีย
Turkish Airlines

Apr - Apr

รหัสทัวร์ : A2267

฿ 31,900

ตุรกี9 วัน 6 คืน

มหัศจรรย์..TURKEY เทศกาลทุ่งดอกทิวลิป 2020
นั่งเรือเฟอร์รี่ข้าม ช่องแคบดาร์ดะเนลส์    ม้าไม้เมืองทรอย    เมืองโบราณทรอย    โรงงานผลิตเสื้อหนัง    เมืองโบราณเอฟฟิซุส     บ้านพระแม่มารี   ปราสาทปุยฝ้าย   สถานีคาราวาน   พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม    นครใต้ดินคาดัค    โรงงานผลิต พรมทอมือ    โรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่    ทะเลสาบน้ำเค็ม   สุเหร่าสีน้ำเงิน    วิหารเซนต์โซเฟีย    อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน    จัตุรัสสุลต่าน อาห์เหม็ด    ฮิปโปโดรม   ฮายาโซฟีอา    พระราชวังทอปกาปึ    สไปซ์มาเก็ต    ล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส    สวนอิเมอร์แกนด์   จตุรัสทักซิม
Turkish Airlines

Apr - Apr

รหัสทัวร์ : A2078

฿ 36,900

ตุรกี10 วัน 7 คืน

ตุรกี ดินแดน 2 ทวีป
ช่องแคบบอสฟอรัส   ฮิปโปโดรม    สุเหร่าสีน้ำเงิน    พระราชวังทอปกาปึ    ม้าไม้เมืองทรอย   อัซเคลปิออน    เมืองโบราณเอฟิซุส    ปราสาทปุยฝ้าย   คาราวานสไลน์    ถ้ำใต้ดินคาร์ตัด    พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่    โรงงานทอพรม   โรงงานเครื่องประดับ   สไปซ์มาร์เก็ต    แกรนด์บาร์ซ่า
Emirates Airlines

Apr - Jul

รหัสทัวร์ : A1669

฿ 29,900

ตุรกี9 วัน 6 คืน

TURKEY TULIP LOVER
สวนอีเมอร์กัน พาร์ค    สุเหร่าสีน้ำเงิน   ฮิปโปโดรม    วิหารฮาเจีย โซเฟีย   เมืองเปอร์กามัม   วิหารอะโครโปลิส    วิหารโอลิมเปียน เซอุส   โรงละครอะโครโปลิส   เมืองโบราณเอฟฟิซุส   โรงงานผลิตเครื่องหนัง   ปราสาทปุยฝ้าย   เมืองโบราณเฮียราโพลิส   สถานีคาราวานซาราย     พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า    นครใต้ดิน    พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่    หุบเขาอุซิซาร์    โรงงานทอพรม    โรงงานเซรามิค    โรงงานเครื่องประดับ
Mahan Air

Apr - Apr

รหัสทัวร์ : A2076

฿ 36,999

ตุรกี9 วัน 6 คืน

TURKEY FANTASTIC
เมืองคัปปาโดเกีย   ทะเลสาบเกลือ Salt Lake   สุสานอตาเติร์ก   นครใต้ดิน   เมืองเกอราเม่   พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่   โรงงานทอพรม   โรงงานเซรามิค   โรงงานเครื่องประดับ   ปราสาทปุยฝ้าย   เมืองโบราณเฮียราโพลิส   เมืองโบราณเอฟฟิซุส   โรงงานผลิตเครื่องหนัง   วิหารอะโครโปลิส   วิหารโอลิมเปียน เซอุส   โรงละครอะโครโปลิส   วิหารเอสเคลปิออน   ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย   พระราชวังโดลมาบาห์เช   ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส   สุเหร่าสีน้ำเงิน   ฮิปโปโดรม   วิหารฮาเจีย โซเฟีย   อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน   สไปซ์บาซาร์
Mahan Air

Apr - Apr

รหัสทัวร์ : A1723

฿ 27,999

ตุรกี8 วัน 6 คืน

TURKEY TULIP MUST GO
นครใต้ดิน   พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่    หุบเขาอุซิซาร์    โรงงานทอพรม     โรงงานเซรามิค    โรงงานเครื่องประดับ     สถานีคาราวานซาราย    พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า    ปราสาทปุยฝ้าย     เมืองโบราณเฮียราโพลิส     เมืองโบราณเอฟฟิซุส    โรงงานผลิตเครื่องหนัง     ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย     วิหารอะโครโปลิส     วิหารโอลิมเปียน เซอุส     โรงละครอะโครโปลิส     สุเหร่าสีน้ำเงิน     ฮิปโปโดรม     วิหารฮาเจีย โซเฟีย    อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน     พระราชวังโดลมาบาห์เช     สวนอีเมอร์กัน พาร์ค
Turkish Airlines

May - May

รหัสทัวร์ : A2085

฿ 41,900

ตุรกี8 วัน 5 คืน

มหัศจรรย์…ตุรกี บินตรงสู่อิสตันบูล
ม้าไม้จำลองแห่งทรอย เมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารี ปามุคคาเล่ คัปปาโดเกีย ตลาดสไปซ์ อิสตันบูล ฮิปโปโดรม ปราสาทปุยฝ้าย จัตุรัสสุลต่านอาห์เมต พิพิธภัณฑ์พระราชวังท็อปกาปิ นครใต้ดินคาร์ตัค คาราวานสไลน์ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ โรงงานทอพรมและเครื่องประดับ ทะเลสาบน้ำเค็ม บลูมอสก์ อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน ช่องแคบดาร์ดะเนลส์ ฮายาโซฟีอา
Turkish Airlines

Jun - Jun

รหัสทัวร์ : A0550

฿ 31,900

ตุรกี8 วัน 5 คืน

มหัศจรรย์ตุรกี บินภายใน 1 ขา
พระราชวังทอปกาปึ   อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน   จัตุรัสสุลต่าน อาห์เหม็ด   ฮายาโซฟีอา   ตลาดแกรนด์บาซาร์   พระราชวังโดลมาบาห์เช่    ล่องเรือชมบรรยากาศ ณ ช่องแคบบอสพอรัส   เมืองโบราณ ทรอย   ม้าโทรจัน    บ้านพระแม่มารี   เมืองโบราณเอฟฟิซุส     โรงงานผลิตเสื้อหนัง   สถานีคาราวาน    พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม   นครใต้ดินคาดัค   โรงงานผลิต พรมทอมือ    โรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่
Turkish Airlines

Jun - Jun

รหัสทัวร์ : A2002

฿ 33,900

ตุรกี9 วัน 6 คืน

มหัศจรรย์…ตุรกี บินตรงสู่อิสตันบูล
พระราชวังทอปกาปึ   อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน   จัตุรัสสุลต่าน อาห์เหม็ด   สไปซ์มาเก็ต   โรงงานผลิตเสื้อหนัง   บ้านพระแม่มารี   เมืองโบราณเอฟฟิซุส     ปราสาทปุยฝ้าย   สถานีคาราวาน    พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม   นครใต้ดินคาดัค   หุบเขาอุชิซาร์    โรงงานผลิต พรมทอมือ    โรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่    สุสานอาตาเติร์ก   พระราชวังโดลมาบาห์เช่   ล่องเรือชมบรรยากาศ ณ ช่องแคบบอสพอรัส   ตลาดแกรนด์บาซาร์
Turkish Airlines

Jun - Jun

รหัสทัวร์ : A2001

฿ 33,900

ตุรกี8 วัน 6 คืน

เมอฮาบา ตุรกี อิสตันบูล ทรอย
เมืองโบราณเอฟฟิซุส  บ้านพระแม่มารี  ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง   ปราสาทปุยฝ้าย  เมืองโบราณเฮียราโพลิส  คาราวานสไลน์    พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง  นครใต้ดินชาดัค  โรงงานทอพรม  โรงงานเซรามิค  ร้านจิวเวอร์รี่   ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส   ตลาดเครื่องเทศ   ฮิปโปโดม  สุเหร่าสีน้ำเงิน  สุเหร่าเซนต์โซเฟีย  พระราชวังทอปกาปี
Turkish Airlines

Aug - Aug

รหัสทัวร์ : A2276

฿ 29,888

ตุรกี9 วัน 6 คืน

อังการา คัปปาโดเจีย ปามุคคาเล่ คูซาดาซี ชานัคคาเล่ อิสตันบูล
สุสานอตาเติร์ก  พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่   หุบเขาอุซิซาร์   โรงงานทอพรม   โรงงานเซรามิก   โรงงานเครื่องประดับ   ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ   สวนผีเสื้อ   ปราสาทปุยฝ้าย   เมืองโบราณเฮียราโพลิส   โรงงานผลิตเครื่องหนัง   ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ   หอสมุดเซลซุส   บ้านพระแม่มารี   นั่งกระเช้าขึ้นชมเมืองโบราณเปอร์กามัม   วิหารอะโครโปลิส   วิหารโอลิมเปียน เซอุส   โรงละครอะโครโปลิส   ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย   ท่าเรือกัลป์ลิโพลี   นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากช่องแคบดาร์ดะแนลล์ จากฝั่งเมืองชานัคคาเล่    สไปซ์บาซาร์   ร้านเตอร์กิช ดีไลท์   ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส   พระราชวังโดลมาบาห์เช   สุเหร่าสีน้ำเงิน   ฮิปโปโดรม   วิหารเซนต์โซเฟีย   ถนนคนเดิน อิสติคลา คัดดิซึ   จัตุรัสทักษิม
Turkish Airlines

กุมภาพันธ์ มีนาคม

รหัสทัวร์ : A1494

฿ 32,999
฿ 29,999