พบ 1 แพ็คเกจ

โมร็อคโค10 วัน 7 คืน

VACATION TIME MOROCCO
สุเหร่าแห่งกษัตริย์ฮัสซันที่ 2   สุสานของกษัตริย์โมฮัมเหม็ด ที่ 5   หมู่บ้านสีฟ้า    เมเดอร์ซา บูอิมาเนีย    สุสานของมูเล ไอดริสที่ 2   สุเหร่าใหญ่ไคเราวีน   ประตูบับมันซู   ทอดร้าจอร์จ   หุบเขาดาเดส   หุบเขากุหลาบ    ป้อมไอท์ เบนฮาดดู   สุสานแห่งราชวงศ์ซาเดียน   พระราชวังบาเฮีย   จัตุรัสกลางเมือง   มัสยิด คูตูเบีย   MAJORELLE GARDEN
Oman AIir

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน

รหัสทัวร์ : A1685

฿ 55,888