ญี่ปุ่น6 วัน 4 คืน

FUKUSHIMA SENDAI SNOW WALL
หน้าผาโทโนะเฮทสึริ    ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น    หมู่บ้านโออุจิ จูคุ  ปราสาทอาโอบะ   รูปปั้นท่านไดเมียว    ช๊อปปิ้งดิวตี้ฟรี    ล่องเรืออ่าวมัตสึชิมะ    วัดโกไดโดะ วัดซูอิกันจิ   วัดเอนสึอิน   หมู่บ้านเอะสะชิ ฟูจิวาระ    หมู่บ้านซามูไร   กินซังออนเซ็น   ช๊อปปิ้งคริสโร้ด   กำแพงหิมะซาโอะ เอะโซะ   พพิธภัณฑ์โคเคชิ   ปราสาทสึรุงะ   ทะเลสาบอินะวะชิโระ
Thai Airasia X

เมษายน

รหัสทัวร์ : A1987

฿ 33,888