กลุ่มเพื่อนพยาบาลโรงพยาบาลนครศรีธรรมราชไปท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก

บริษัท ฟิลอส ทราเวล จำกัด จัดทริปพิเศษประจำปี 2018  ” Philos Family Trip”

นำกลุ่มเพื่อนพยาบาลโรงพยาบาลนครศรีธรรมราชไปท่องเที่ยวประเทศออสเตรีย เชก ฮังการี เยอรมนีและสโลวาเกีย

ในระว่างวันที่ 2 – 10 พฤศจิกายน 2561