บจก. เทราไบร้ท์นำลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทท่องเที่ยวยุโรป

บจก. เทราไบร้ท์นำลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทท่องเที่ยวโปรแกรม Grand Central Europe ซึ่งเดินทางไปยังประเทศ อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์และฝรั่งเศส ในระหว่างวันที่ 2-10 มีนาคม 2562