บมจ. ผลิตภัณฑ์ตราเพชร นำลูกค้าจากประเทศลาวไปท่องเที่ยวยุโรป

บมจ. ผลิตภัณฑ์ตราเพชร นำลูกค้าจากประเทศลาวไปท่องเที่ยวประเทศเยอรมนีและสวิตเซอร์แลนด์ ในระหว่างวันที่ 22-29 ตุลาคม 2560