คุณชัยวุฒิ สิทธิมาและกลุ่มเพื่อนร่วมงานจากสาขาของธนาคารไทยพาณิชย์ท่องเที่ยวประเทศรัสเซีย

คุณชัยวุฒิ สิทธิมาและกลุ่มเพื่อนร่วมงานจากสาขาของธนาคารไทยพาณิชย์ท่องเที่ยวประเทศรัสเซีย ในระหว่างวันที่ 5 -11 ธันวาคม 2561