พบ 8 แพ็คเกจ

ลาว3 วัน 2 คืน

สะบายดี..หลวงพระบาง
พระธาตุพูสี   ตลาดมืด   วัดแสนสุขขาราม    ตลาดเช้า    วัดเชียงทอง   วัดวิชุนราช   บ้านผานมศูนย์หัตถกรรม   บ้านช่างไห    ถ้ำติ่ง    น้ำตกตาดกวางสี   พระราชวังหลวงพระบาง   หอพระบาง
Airasia

Mar - Aug

รหัสทัวร์ : A2083

฿ 10,888

ลาว3 วัน 2 คืน

มหัศจรรย์…..เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง
ประตูชัย วัดเชียงทอง ตักบาตรข้าวเหนียว พระธาตุภูศรี พระราชวังหลวงพระบาง วัดใหม่สุวรรณภูมาราม พระธาตุหมากโม วัดพระธาตุหลวง เมืองวังเวียง ถ้ำจัง สระมรกต ภูเพียงฟ้า
Airasia

Mar - May

รหัสทัวร์ : A0461

฿ 15,900

ลาว3 วัน 2 คืน

มหัศจรรย์…ลาว หลวงพระบาง บินประหยัด อยู่สบาย
พระธาตุภูษี  ถนนข้าวเหนียว   ตลาดมืด   ตลาดเช้า  บ้านผานม   ถ้ำติ่ง   บ้านช่างไห   น้ำตกตาดกวงชี  วัดเชียงทอง   วัดวิชุนราช   พระธาตุหมากโม   วัดใหม่สุวรรณภูมาราม  พระราชวังเก่า  หอพระบาง
Airasia

Mar - Oct

รหัสทัวร์ : A2243

฿ 12,900

ลาว3 วัน 2 คืน

ลาว..หลวงพระบาง
วัดเชียงทอง ตักบาตรข้าวเหนียว พระธาตุภูศรี ถ้ำติ่ง วัดใหม่สุวรรณภูมาราม วัดวิชุนราช พระธาตุหมากโม ถนนข้าวเหนียว ตลาดมืด ตลาดเช้า บ้านช่างไห น้ำตกตาดกวงชี พระราชวังเก่า
Airasia

Apr - Apr

รหัสทัวร์ : A0595

฿ 12,900

ลาว3 วัน 2 คืน

มหัศจรรย์…ลาว หลวงพระบาง
วัดเชียงทอง ตักบาตรข้าวเหนียว พระธาตุภูศรี น้ำตกกวางสี เมืองหลวงพระบาง บ้านช่างฆ้อง พระราชวังหลวงพระบาง วัดใหม่สุวรรณภูมาราม วัดวิชุนราช พระธาตุหมากโม บ้านผานม
Bangkok Airways

May - Jun

รหัสทัวร์ : A0460

฿ 13,900

ลาว3 วัน 2 คืน

เที่ยวฟิน หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก
ตลาดค่ำ (NIGHT MARKET)   ตลาดเช้าของชาวหลวงพระบาง    พระราชวังหลวงพระบาง   บ้านช่างไห     ถ้ำติ่ง    น้ำตกตาดกวางสี    บ้านผานม    วัดแสนสุขาราม    วัดเชียงทอง    วัดวิชุนราช    วัดใหม่สุวรรณภูมาราม     ศูนย์เครื่องเงิน
Airasia

กุมภาพันธ์ มีนาคม

รหัสทัวร์ : A1828

฿ 13,990

ลาว3 วัน 2 คืน

เที่ยวฟิน ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง
วัดสีสะเกด   พระธาตุหลาง   ประตูชัย   ล่องเรือแม่น้ำซอง    เขาพูสี    ตลาดค่ำ   ตลาดเช้าของชาวหลวงพระบาง    วัดใหม่สุวรรณภูมาราม     พระราชวังหลวงพระบาง   ศูนย์เครื่องเงิน    วัดเชียงทอง    วัดวิชุนราช
Airasia

กุมภาพันธ์ มีนาคม

รหัสทัวร์ : A1829

฿ 13,990

ลาว3 วัน 2 คืน

หลง…หลวงพระบาง
พระราชวังหลวงพระบาง   วัดเชียงทอง    วัดวิชุนราช    พระธาตุพูสี   ตลาดมืด   บ้านผานมศูนย์หัตถกรรม   บ้านช่างไห    ถ้ำติ่ง    น้ำตกตาดกวางสี
Thai Airways

Mar - Mar

รหัสทัวร์ : A1896

฿ 9,888