ค้นพบ 4 แพ็คเกจ

อินโดนีเซีย5 วัน 4 คืน

มหัศจรรย์…บาหลี เกาะนูซา ปนีดา
เกาะ Nusa Penida    จุดชมวิวของ Angel’s Billabong   หาด Crystal Bay   หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก   วัดบราตัน   นาข้าวขั้นบันได  ประตูฮันดารา  วัดเทมภัคสิริงค์   ตลาดปราบเซียน  หมู่บ้านคินตามณี  ภูเขาไฟบาตูร์   ทะเลสาบาตูร์   ปุราเบซากิห์   สวนน้ำตีร์ตากังกา   บาหลีสวิงค์   วิหารทานาต์ลอต   ร้าน Krisna
Thai Lion Air

May - Jun

รหัสทัวร์ : A2215

฿ 18,900

อินโดนีเซีย3 วัน 2 คืน

อินโดนีเซีย เกาะสวรรค์บาหลี
ชาดหาดจิมบารัน  วานากิรีฮิลส์  จุดถ่ายรูปรังนกและชิงช้าบาหลี  ประตูสวรรค์ฮันดาราเกท  วัดกลางน้ำ อูลันดานู  วิหารทานาล็อต  วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ เทมภัคสิริงค์  ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน  สวนพระวิษณุ  ร้านของฝากกฤษณะ  อนุสาวรีย์มหาภารตะ
Thai Lion Air

กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน

รหัสทัวร์ : A1384

฿ 10,999

อินโดนีเซีย4 วัน 3 คืน

อินโดนีเซีย เกาะสวรรค์บาหลี
ชาดหาดจิมบารัน  วานากิรีฮิลส์  จุดถ่ายรูปรังนก ชิงช้าบาหลี และจุดชมวิว  วัดกลางน้ำ อูลันดานู  วัดเม็งวี หรือทามาอายุน  วิหารทานาล็อต  ชมโชว์ระบำคะชัก (KECAK)  วัดน้ำพุศักดิ์ศิทธิ์  ช้อปปอิ้งตลาดปราบเซียน  วิหารเลมปูยางค์  พระราชวังน้ำตีร์ตา กังกา  วิหารอูลูวาตู  สวนพระวิษณุ  ช้อปปิ้งร้านของฝากกฤษณะ  อนุสาวรีย์มหาภารตะ
Thai Lion Air

กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน

รหัสทัวร์ : A1385

฿ 12,999

อินโดนีเซีย4 วัน 2 คืน

อินโดนีเซีย เกาะบาหลี
วิหารเลมปูยางค์   พระราชวังน้ำคีร์ตาลังกา   วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์เทมภัคคิริงค์   ตลาดปราบเซียน   หาดจิมบารัน   วิหารอูลูวาตู   สวนพรวิษณุ   วานากีรีฮิลส์   ประตูสวรรค์อันดาราเกต   วัดอุลันดานูบราตัน   วิหารทานาล็อต   อนุสาวรีย์มหาภารตะ
Airasia

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน

รหัสทัวร์ : A2314

฿ 13,999