พบ 46 แพ็คเกจ

พม่า2 วัน 1 คืน

เที่ยวฟิน ย่างกุ้ง พักหรู 5 ดาว มหาบุญ
พระเจดีย์เยเลพญา   พระมหาเจดีย์ชเวดากอง   พระเขี้ยวแก้วจุฬามณี    เจดีย์กาบาเอ    เจดีย์โกทัตจี   เจดีย์โบตาทาวน์   นัตโบโบยี   เทพกระซิบ   เจดีย์ไจ๊กะส่าน    ตลาดโบโจ๊ก อองซาน   วัดงาทัตจี   พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี     วัดบารมี   ร้านหยกพม่า
Airasia

กุมภาพันธ์ มีนาคม

รหัสทัวร์ : A1818

฿ 5,990

พม่า4 วัน 3 คืน

มหัศจรรย์…พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี มิงกุน (นั่งรถภายใน) บินบางกอกแอร์เวย์
พระมหามัยมุนี พระราชวังมัณฑะเลย์ เจดีย์มิงกุน พระราชวังไม้สักชเวนานจอง วัดกุโสดอ ทะเลสาบคองตามัน วัดจอกตอจี พระเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา วัดมนุหา วัดกุบยางกี วัดติโลมินโล เจดีย์สัพพัญญู วิหารธรรมยันจี จุดชมวิวทะเลเจดีย์ วัดมหากันดายงค์ สะพานไม้อูเบง ระฆังมินกุน เจดีย์ชินพิวเม หมู่บ้านมิงกุน
Bangkok Airways

Mar - Jun

รหัสทัวร์ : A0749

฿ 13,900

พม่า1 วัน

พม่า วันเดียวก็เที่ยวได้
เจดีย์โบตาทาวน์    พระเทพทันใจ    พระนอนตาหวาน    พระมหาเจดีย์ชเวดากอง    ตลาดโบโจ๊กอองซาน    พระหินอ่อน
Nok Air

Feb - Feb

รหัสทัวร์ : A1858

฿ 2,992

พม่า3 วัน 2 คืน

มหัศจรรย์ MYANMAR พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ
ทะเลเจดีย์     พุกาม   วัดอนันดา   วัดมนุหา   วัดกุบยางกี    วัดติโลมินโล   เจดีย์สัพพัญญู    วิหารธรรมยันจี   พระมหามัยมุนี    สะพานไม้อูเบ็ง    ทะเลสาบคองตามัน    วัดมหากันดายงค์    พระราชวังมัณฑะเลย์    พระราชวังไม้สักชเวนานจอง    วัดกุโสดอ
Bangkok Airways

Apr - Apr

รหัสทัวร์ : A1318

฿ 11,900

พม่า3 วัน 2 คืน

เที่ยวอิ่มบุญ สุขใจ สักการะ 3 มหาสถานศักดิ์สิทธิ์
เจดีย์ชเว-มอดอร์    วัดไจ้คะวาย    พระราชวังบุเรงนอง   พระธาตุอินทร์แขวน   วัดไจ้ปุ๊น    พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว    วัดพระหินอ่อน    พระมหาเจดีย์ชเวดากอง   เจดีย์เยเลพญา    เจดีย์โบตาทาวน์    นัตโบโบยี   เทพกระซิบ    พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี    วัดงาทัตจี   ร้านหยกพม่า    ตลาดโบโจ๊ก อองซาน
Airasia

กุมภาพันธ์ มีนาคม

รหัสทัวร์ : A1819

฿ 10,990

พม่า4 วัน 3 คืน

พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี มิงกุน (นั่งรถภายใน) บินแอร์เอเชีย
พระมหามัยมุนี พระราชวังมัณฑะเลย์ เมืองมิงกุน อมระปุระ พระราชวังไม้สัก เจดีย์มิงกุน วัดกุโสดอ เจดีย์ชินพิวมิน ทะเลสาบคองตามัน วัดจอกตอจี พระเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา วัดมนุหา วัดกุบยางกี วัดติโลมินโล เจดีย์สัพพัญญู วิหารธรรมยันจี จุดชมวิวทะเลเจดีย์ เมืองพุกาม
Airasia

Mar - Jun

รหัสทัวร์ : A0428

฿ 11,900

พม่า1 วัน

พม่า วันเดียวก็เที่ยวได้
เจดีย์โบตาทาวน์    พระเทพทันใจ    พระนอนตาหวาน    พระมหาเจดีย์ชเวดากอง    ตลาดโบโจ๊กอองซาน    พระหินอ่อน
Nok Air

Mar - Mar

รหัสทัวร์ : A1859

฿ 2,992

พม่า1 วัน

พม่า วันเดียวก็เที่ยวได้ JAN
เจดีย์โบตาทาวน์   นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ    พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน    พระมหาเจดีย์ชเวดากอง    ตลาดโบโจ๊กอองซาน
Nokscoot

Jan - Jan

รหัสทัวร์ : A1538

฿ 4,994

พม่า3 วัน 2 คืน

เที่ยวฟิน มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน มหานครเจดีย์
จุดชมวิวเมืองพุกาม   เจดีย์ชเวสิกอง   วัดมานุหะ    วัดอนันดา   วิหารธรรมยังยี   เจดีย์ติโลมินโล    สะพานไม้อูเบ็ง   ล่องเรือแม่น้ำอิระวดีสู่เมืองมิงกุน    เจดีย์มิงกุน    เจดีย์ชินพิวเม    วัดกุโสดอว์    พระราชวังมัณฑะเลย์    พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
Bangkok Airways

กุมภาพันธ์ มีนาคม

รหัสทัวร์ : A1820

฿ 10,990

พม่า3 วัน 2 คืน

หลงรัก…พุกาม ดินแดงแห่งทะเลเจดีย์
พระมหามัยมุนี พระราชวังมัณฑะเลย์ สะพานไม้อูเบ็ง พระราชวังไม้สัก วัดกุโสดอ ทะเลสาบคองตามัน วัดจอกตอจี พระเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา วัดมนุหา วัดกุบยางกี วัดติโลมินโล เจดีย์สัพพัญญู วิหารธรรมยันจี เจดีย์บูพญา
Airasia

Jan - Jan

รหัสทัวร์ : A0535

฿ 10,900

พม่า3 วัน 2 คืน

พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน
เจดีย์ชเวมอดอร์   พระธาตุอินทร์แขวน    วัดไจ้คะวาย    พระราชวังบุเรงนอง    พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว     เจดีย์ไจ๊ปุ่น   พระมหาเจดีย์ชเวดากอง    เจดีย์โบตะทาวน์    เทพทันใจ    เทพกระซิบ     พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี
Thai Smile Airways

Feb - Mar

รหัสทัวร์ : A1886

฿ 10,888

พม่า2 วัน 1 คืน

มหัศจรรย์….MYANMAR ย่างกุ้ง ดินแดนแห่งมนต์ขลัง
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง   เจดีย์โบตาทาวน์   พระเทพทันใจ   เทพกระซิบ   พระธาตุอินทร์แขวน   เจดีย์ไจ้ทีโยหรือพระธาตุอินทร์แขวน   พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง   เจดีย์ไจ๊ปุ่น   พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว    พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี
Thai Lion Air

Mar - Jun

รหัสทัวร์ : A1650

฿ 8,900