พบ 45 แพ็คเกจ

พม่า3 วัน 2 คืน

พม่า มหาบุญ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน
พระราชวังบุเรงนอง พระธาตุอินทร์แขวน เที่ยวพม่า เทพกระซิบ เทพทันใจ พระนอนตาหวาน วัดไจ๊คะวาย พระเจดีย์ชเวมอดอว์ ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น
Bangkok Airways

กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน

รหัสทัวร์ : A0835

฿ 9,999

พม่า3 วัน 2 คืน

ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน
พระราชวังบุเรนอง  เจดีย์ชเวมอดอ (พระธาตุมุเตา)  นั่งกระเช้าไฟฟ้า  พระธาตุอินทร์แขวน  พระธาตุอินทร์แขวน  ตักบาตรพระสงฆ์วัดไจ้คะวาย  พระนอนยิ้มหวาน  เจดีย์ไจ้ปุ่น (พระ 4 ทิศ)   ตลาดสก็อต  พระมหาเจดีย์ชเวดากอง  วัดคาบาเอ  ร่วมพิธีเทินพระธาตุ  เจดีย์โบตาทาวน์  เทะทันใจ  เทพกระซิบ  พระนอนยิ้มหวาน
Myanmar Airways

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม

รหัสทัวร์ : A1204

฿ 9,999

พม่า3 วัน 2 คืน

ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน
พระราชวังบุเรนอง  เจดีย์ชเวมอดอ (พระธาตุมุเตา)  พระธาตุอินทร์แขวน  พระธาตุอินทร์แขวน  ตักบาตรพระสงฆ์วัดไจ้คะวาย  พระนอนยิ้มหวาน  เจดีย์ไจ้ปุ่น (พระ 4 ทิศ)   ตลาดสก็อต  พระมหาเจดีย์ชเวดากอง  วัดคาบาเอ  ร่วมพิธีเทินพระธาตุ  เจดีย์โบตาทาวน์  เทพทันใจ  เทพกระซิบ  พระนอนยิ้มหวาน
Myanmar Airways

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

รหัสทัวร์ : A1205

฿ 9,999

พม่า3 วัน 2 คืน

มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ
วัดมานุหะ  วัดอนันดา  จุดชมวิวทะเลเจดีย์  เจดีย์ชเวสิกอง   เจดีย์ติโลมินโล  วิหารธรรมยันจี  พระราชวังมัณฑะเลย์  วัดชเวนันดอว์ (วัดไม้สัก)  วัดกุโสดอ  ร่วมพิธีล้างพระพักตรพระมหามัยมุนี  สะพานไม้สักอูเบ็ง
Thai Smile Airways

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

รหัสทัวร์ : A1206

฿ 10,999

พม่า4 วัน 3 คืน

มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ
วัดมานุหะ  วัดอนันดา  จุดชมวิวทะเลเจดีย์  เจดีย์ชเวสิกอง  เจดีย์กุเปียวจี  เจดีย์ติโลมินโล  วิหารธรรมยันจี  เมืองมัณฑะเลย์  พระราชวังมัณฑะเลย์  วัดชเวนันดอว์ (วัดไม้สัก)  วัดกุโสดอ   ล่องเรือแม่น้ำอิรวดี   เจดีย์ชินพิวมิน (ทัชมาฮาลแห่งลุมแม่น้ำอิรวดี)  ระฆังยักษ์มิงกุน  เจดีย์มิงกุน  พระราชวังมัณฑะเลย์  เจดีย์ชเวนันดอว์ (วัดไม่สัก)  วัดกุโสดอ  ร่วมพิธีล้างพระพักตรพระมหามัยมุนี  สะพานไม้สักอูเบ็ง
Thai Smile Airways

พฤศจิกายน ธันวาคม

รหัสทัวร์ : A1207

฿ 12,999

พม่า3 วัน 2 คืน

ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน สิเรียม
วัดไจ้คะวาย  พระราชวังบุเรงนอง  วัดมหาเจดีย์  นั่งกระเช้าไฟฟ้า  พระธาตุอินทร์แขวน  พระธาตุอินทร์แขวน   เจดีย์ชเวมอดอว์ (พระมหาเจดีย์มุเตา)  พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว  พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น  เจดีย์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน)  ช้อปปิ้งตลาดสก็อต  พระมหาเจดีย์ชเวดากอง  เจดีย์คาบาเอ  พระเจดีย์เยเลพญา (เจดีย์กลางน้ำ)  พระเจดีย์โบตะทาวน์   เทพทันใจ  เทพกระซิบ
Airasia

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม

รหัสทัวร์ : A1208

฿ 8,999

พม่า3 วัน 2 คืน

ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน
พระราชวังบุเรนอง  เจดีย์ชเวมอดอ (พระธาตุมุเตา)  พระธาตุอินทร์แขวน  พระธาตุอินทร์แขวน  ตักบาตรพระสงฆ์วัดไจ้คะวาย  พระนอนยิ้มหวาน  เจดีย์ไจ้ปุ่น (พระ 4 ทิศ)  ตลาดสก็อต  พระมหาเจดีย์ชเวดากอง  วัดคาบาเอ  ร่วมพิธีเทินพระธาตุ  เจดีย์โบตาทาวน์  เทพทันใจ  เทพกระซิบ  พระนอนยิ้มหวาน
Myanmar Airways

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม

รหัสทัวร์ : A1209

฿ 10,999

พม่า4 วัน 3 คืน

พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี มิงกุน (นั่งรถภายใน) บินบางกอกแอร์เวย์
พระมหามัยมุนี พระราชวังมัณฑะเลย์ เมืองมิงกุน อมระปุระ พระราชวังไม้สัก วัดกุโสดอ เจดีย์ชินพิวมิน ทะเลสาบคองตามัน วัดจอกตอจี วัดอนันดา วัดมนุหา วัดกุบยางกี วัดติโลมินโล วิหารธรรมยันจี จุดชมวิวทะเลเจดีย์ วัดมหากันดายงค์ เมืองพุกาม
Bangkok Airways

ธันวาคม

รหัสทัวร์ : A0429

฿ 12,900

พม่า3 วัน 2 คืน

ย่างกุ้ง เมืองแปร
เมืองแปร  เจดีย์แบแบจี  เจดีย์บอว์บอว์จี  สุสานเบททาโน่   เจดีย์เลเมียตนา  เจดีย์พยาจี  เจดีย์ชเวซันดอว์  อาณาจักรศรีเกษตร   ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี  พระพุทธรูปชเวเมี๊ยะมัน  พระมหาเจดีย์ชเวดากอง   เจดีย์โบตาทาวน์   นัตโบโบยี  เทพกระซิบ
Thai Smile Airways

Oct - Oct

รหัสทัวร์ : A1143

฿ 9,999

พม่า1 วัน

พม่า เที่ยวฟิน ย่างกุ้ง เติมบุญ ทันใจ 1 วัน
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี  พระหินอ่อนหรือ วัดเจ้าดอจี  วัดงาทัตจี  พระมหาเจดีย์ชเวดากอง  เจดีย์โบตาทาวน์  นัตโบโบยี หรือ เทพทันใจ   เทพกระซิบ หรือ อะมาดอว์เมี๊ยะ   ร้านหยกพม่า
Airasia

ตุลาคม พฤศจิกายน

รหัสทัวร์ : A0945

฿ 2,999

พม่า2 วัน 1 คืน

พม่า ย่างกุ้ง 5 ดาว DEC
พระลาภมุนี พระพุทธรูปหยกขาว   เจดีย์มหาวิชยะ    วัดพระทอง    พระมหาเจดีย์ชเวดากอง    เจดีย์โบตาทาวน์    นัตโบโบยี หรือ เทพทันใจ    เทพกระซิบ    พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน   วัดงาทัตจี    เจดีย์ไจ๊กะส่าน    วัดบารมี   ตลาดโบโจ๊กอองซาน
Myanmar Airways

ธันวาคม

รหัสทัวร์ : A1323

฿ 6,996

พม่า3 วัน 2 คืน

มหัศจรรย์….พม่า 5 ดาว บินแอร์เอเชีย
พระราชวังบุเรงนอง พระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์ชเวดากอง เทพกระซิบ ตลาดสก๊อต เทพทันใจ พระนอนตาหวาน พระธาตุมุเตา วัดไจ๊คะวาย หงสาวดี พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว เจดีย์เยเลพญา เจดีย์ไจ๊ปุ่น เมืองไจ้โท เมืองสิเรียม
Airasia

Nov - Jan

รหัสทัวร์ : A0425

฿ 11,900