พบ 22 แพ็คเกจ

ตุรกี10 วัน 7 คืน

ตุรกี ดินแดน 2 ทวีป
ช่องแคบบอสฟอรัส   ฮิปโปโดรม    สุเหร่าสีน้ำเงิน    พระราชวังทอปกาปึ    ม้าไม้เมืองทรอย   อัซเคลปิออน    เมืองโบราณเอฟิซุส    ปราสาทปุยฝ้าย   คาราวานสไลน์    ถ้ำใต้ดินคาร์ตัด    พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่    โรงงานทอพรม   โรงงานเครื่องประดับ   สไปซ์มาร์เก็ต    แกรนด์บาร์ซ่า
Emirates Airlines

Mar - Jul

รหัสทัวร์ : A1669

฿ 29,900

ตุรกี9 วัน 7 คืน

POPULAR TURKEY ตุรกี
ม้าไม้จำลองแห่งทรอย  วิหารอะโครโพลิส  เมืองโบราณเอเฟซุส  ห้องสมุดเซลซุส  โรงละครเอเฟซุส   ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ  บ้านของพระแม่มารี  ปราสาทปุยฝ้าย  เมืองโบราณเฮียราโพลิส  พิพิธภัณฑ์เมฟลานา  กองคาราวานซาไร  โรงงานทอพรม  ทะเลสาบนํ้าเค็ม  จัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด  ฮิปโปโดม  สุเหร่าสีน้ำเงิน   ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต  ช่องแคบบอสฟอรัส   สุเหร่าเซนต์โซเฟีย   พิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย  พระราชวังโดลมาบาเช
Turkish Airlines

Mar - Mar

รหัสทัวร์ : A2146

฿ 34,900

ตุรกี8 วัน 5 คืน

TURKEY WONDER TRIP
นครใต้ดิน   พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่   หุบเขาอุซิซาร์   โรงงานทอพรม   โรงงานเซรามิค   โรงงานเครื่องประดับ   พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า   ปราสาทปุยฝ้าย   เมืองโบราณเฮียราโพลิส   เมืองโบราณเอฟฟิซุส   โรงงานผลิตเครื่องหนัง   ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย   วิหารอะโครโปลิส   วิหารโอลิมเปียน เซอุส   โรงละครอะโครโปลิส   วิหารเอสเคลปิออน   พระราชวังโดลมาบาห์เช   ช่องแคบบอสฟอรัส   สุเหร่าสีน้ำเงิน   ฮิปโปโดรม   วิหารฮาเจีย โซเฟีย   อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน
Turkish Airlines

Mar - Mar

รหัสทัวร์ : A1582

฿ 29,999

ตุรกี8 วัน 6 คืน

มนต์เสน่ห์ ตุรกี อิสตันบูล ทรอย ปามุคคาเล่
คัปปาโดเกีย   นครใต้ดินชาดัค  ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง   โรงงานทอพรม   คาราวานสไลน์   พิพิธภัณฑ์เมฟลานา  ปราสาทปุยฝ้าย ปามุคคาล่   บ้านพระแม่มารี  ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง  ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส   ตลาดเครื่องเทศ    ฮิปโปโดม   สุเหร่าสีน้ำเงิน   สุเหร่าเซนต์โซเฟีย   พระราชวังทอปกาปี
Turkish Airlines

Mar - Mar

รหัสทัวร์ : A1178

฿ 29,888

ตุรกี8 วัน 6 คืน

EASY WINTER IN TURKEY บินตรง พักโรงแรม 5ดาว
ม้าไม้จำลองแห่งทรอย เมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารี นครใต้ดิน ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส สุเหร่าสีน้ำเงิน ฮิปโปโดรม ปราสาทปุยฝ้าย วิหารเซนต์โซเฟีย วิหารอะโครโปลิส (เคเบิ้ลคาร์) เมืองโบราณเฮียราโพลีส พิพิธภัณฑ์เมฟลานาเมืองคัปปาโดเกีย พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ โรงงานทอพรมและเครื่องประดับ พระราชวังโดลมาบาห์เช่ ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต
Turkish Airlines

Mar - Mar

รหัสทัวร์ : A0873

฿ 29,900

ตุรกี9 วัน 6 คืน

มหัศจรรย์…ตุรกี บินตรงสู่อิสตันบูล
พระราชวังทอปกาปึ   อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน   จัตุรัสสุลต่าน อาห์เหม็ด   สไปซ์มาเก็ต   โรงงานผลิตเสื้อหนัง   บ้านพระแม่มารี   เมืองโบราณเอฟฟิซุส     ปราสาทปุยฝ้าย   สถานีคาราวาน    พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม   นครใต้ดินคาดัค   หุบเขาอุชิซาร์    โรงงานผลิต พรมทอมือ    โรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่    สุสานอาตาเติร์ก   พระราชวังโดลมาบาห์เช่   ล่องเรือชมบรรยากาศ ณ ช่องแคบบอสพอรัส   ตลาดแกรนด์บาซาร์
Turkish Airlines

Mar - Jun

รหัสทัวร์ : A2001

฿ 33,900

ตุรกี8 วัน 6 คืน

มนต์รักตุรกี อิสตันบูล ทรอย พัก5ดาว
เมืองทรอย  เมืองคูซาดาซี   เมืองโบราณเอฟฟิซุส  บ้านพระแม่มารี  ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง   เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย  เมืองโบราณเฮียราโพลิส  เมืองคัปปาโดเกีย  คาราวานสไลน์    นครใต้ดินชาดัค  พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง  โรงงานทอพรม  โรงงานเซรามิค  ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส   Spice Bazaar   ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต  ฮิปโปโดม  สุเหร่าสีน้ำเงิน   สุเหร่าเซนต์โซเฟีย  พระราชวังทอปกาปี
Turkish Airlines

Mar - Mar

รหัสทัวร์ : A1099

฿ 29,888

ตุรกี8 วัน 5 คืน

มหัศจรรย์ตุรกี บินภายใน 1 ขา
พระราชวังทอปกาปึ   อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน   จัตุรัสสุลต่าน อาห์เหม็ด   ฮายาโซฟีอา   ตลาดแกรนด์บาซาร์   พระราชวังโดลมาบาห์เช่    ล่องเรือชมบรรยากาศ ณ ช่องแคบบอสพอรัส   เมืองโบราณ ทรอย   ม้าโทรจัน    บ้านพระแม่มารี   เมืองโบราณเอฟฟิซุส     โรงงานผลิตเสื้อหนัง   สถานีคาราวาน    พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม   นครใต้ดินคาดัค   โรงงานผลิต พรมทอมือ    โรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่
Turkish Airlines

Mar - Jun

รหัสทัวร์ : A2002

฿ 33,900

ตุรกี8 วัน 6 คืน

TURKEY AWESOME
เมืองคัปปาโดเกีย   นครใต้ดิน   พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่   หุบเขาอุซิซาร์    โรงงานทอพรม   โรงงานเซรามิค   โรงงานเครื่องประดับ    พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า    ปราสาทปุยฝ้าย    เมืองโบราณเฮียราโพลิส    เมืองโบราณเอฟฟิซุส   โรงงานผลิตเครื่องหนัง   ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย   วิหารอะโครโปลิส    วิหารโอลิมเปียน เซอุส   โรงละครอะโครโปลิส   วิหารเอสเคลปิออน   พระราชวังโดลมาบาห์เช   ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส   สุเหร่าสีน้ำเงิน   ฮิปโปโดรม   วิหารฮาเจีย โซเฟีย   อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน
Turkish Airlines

Mar - Apr

รหัสทัวร์ : A1666

฿ 32,999

ตุรกี8 วัน 5 คืน

มหัศจรรย์…ตุรกี บินภายใน 2 ขา เทศกาลทุ่งดอกทิวลิป
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม   หุบเขานกพิราบ   โรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่    นครใต้ดินไคมัคลึ   นครใต้ดินไคมัคลึ   สถานีคาราวาน    พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า   เมืองโบราณเอฟฟิซุส     โรงงานผลิตเสื้อหนัง    บ้านพระแม่มารี
Turkish Airlines

Mar - Apr

รหัสทัวร์ : A2003

฿ 36,900

ตุรกี8 วัน 5 คืน

มหัศจรรย์…ตุรกี บินตรงสู่อิสตันบูล
ม้าไม้จำลองแห่งทรอย เมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารี ปามุคคาเล่ คัปปาโดเกีย ตลาดสไปซ์ อิสตันบูล ฮิปโปโดรม ปราสาทปุยฝ้าย จัตุรัสสุลต่านอาห์เมต พิพิธภัณฑ์พระราชวังท็อปกาปิ นครใต้ดินคาร์ตัค คาราวานสไลน์ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ โรงงานทอพรมและเครื่องประดับ ทะเลสาบน้ำเค็ม บลูมอสก์ อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน ช่องแคบดาร์ดะเนลส์ ฮายาโซฟีอา
Turkish Airlines

Apr - Jun

รหัสทัวร์ : A0550

฿ 31,900

ตุรกี9 วัน 6 คืน

มหัศจรรย์..TURKEY เทศกาลทุ่งดอกทิวลิป 2020
นั่งเรือเฟอร์รี่ข้าม ช่องแคบดาร์ดะเนลส์    ม้าไม้เมืองทรอย    เมืองโบราณทรอย    โรงงานผลิตเสื้อหนัง    เมืองโบราณเอฟฟิซุส     บ้านพระแม่มารี   ปราสาทปุยฝ้าย   สถานีคาราวาน   พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม    นครใต้ดินคาดัค    โรงงานผลิต พรมทอมือ    โรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่    ทะเลสาบน้ำเค็ม   สุเหร่าสีน้ำเงิน    วิหารเซนต์โซเฟีย    อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน    จัตุรัสสุลต่าน อาห์เหม็ด    ฮิปโปโดรม   ฮายาโซฟีอา    พระราชวังทอปกาปึ    สไปซ์มาเก็ต    ล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส    สวนอิเมอร์แกนด์   จตุรัสทักซิม
Turkish Airlines

Apr - Apr

รหัสทัวร์ : A2078

฿ 36,900