ค้นพบ 3 แพ็คเกจ

พม่า3 วัน 2 คืน

มหัศจรรย์ พม่า บินดี อยู่ดี…พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน
พระราชวังบุเรงนอง พระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์ชเวดากอง เทพกระซิบ เทพทันใจ พระนอนตาหวาน เจดีโบตาทาวน์ พระธาตุมุเตา วัดไจ๊คะวาย หงสาวดี เจดีย์ไจ๊ปุ่น เมืองไจ้โท
Bangkok Airways

Nov - Dec

รหัสทัวร์ : A0422

฿ 12,900

พม่า3 วัน 2 คืน

ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน
พระราชวังบุเรงนอง  เจดีย์ชเวมอดอ-(พระธาตุมุเตา)  พระธาตุอินทร์แขวน  วัดไจ้คะวาย  พระนอนยิ้มหวาน  เจดีย์ไจ๊ปุ่น(พระ4ทิศ)  ตลาดสก็อต  พระมหาเจดีย์ชเวดากอง  วัดคาบาเอ  พระเจดีย์โบตะทาวน์  เทพทันใจ  เทพกระซิบ  พระนอนตาหวาน
Myanmar Airways

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม กันยายน

รหัสทัวร์ : A2324

฿ 8,999