พบ 20 แพ็คเกจ

พม่า1 วัน

มหัศจรรย์….พม่า ไหว้พระ 5 วัดดัง
เจดีย์ชเวดากอง เทพกระซิบ ตลาดสก๊อต เทพทันใจ พระนอนตาหวาน วัดหงาทัตยี
Nok Air

Apr - Apr

รหัสทัวร์ : A0420

฿ 2,999

พม่า5 วัน 4 คืน

มหัศจรรย์…พม่า สักการะ 5 มหาบูชาสถาน
เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา  พระราชวังบุเรงนองและบัลลังก์ผึ้ง  พระธาตุอินทร์แขวน  เจดีย์ไจ้ทีโยหรือพระธาตุอินทร์แขวน  พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว  เจดีย์ไจ๊ปุ่น  พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี   เจดีย์โบตาทาวน์   นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ   พระมหาเจดีย์ชเวดากอง   วัดอนันดา   วัดมนุหา  วัดกุบยางกี  วัดติโลมินโล  เจดีย์สัพพัญญู   วิหารธรรมยันจี   จุดชมวิวทะเลเจดีย์   พระราชวังมัณฑะเลย์  พระราชวังไม้สักชเวนานจอง  วัดกุโสดอ  หมู่บ้านมิงกุน   เจดีย์มิงกุน   ระฆังมิงกุน  เจดีย์ชินพิวมิน (เมียะเต็งดาน)   พระมหามัยมุนี  อมรปุระ   สะพานไม้อูเบ็ง  ทะเลสาบคองตามัน
Bangkok Airways

May - Jun

รหัสทัวร์ : A1117

฿ 21,900

พม่า3 วัน 2 คืน

มหัศจรรย์…MYANMAR มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน
พระมหามัยมุนี พระราชวังมัณฑะเลย์ เมืองมิงกุน เมืองอังวะ เจดีย์เก๊ามูดอว์ วัดมหาอ่องเหม่ เมืองสกายน์ เจดีย์อูมินทงแส่ พระราชวังไม้สักชเวนานจอง วัดกุโสดอ เจดีย์ชินพิวมิน อมรปุระ ทะเลสาบคองตามัน เจดีย์หยก
Bangkok Airways

Jun - Sep

รหัสทัวร์ : A0423

฿ 11,900

พม่า3 วัน 2 คืน

ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน JUN
เจดีย์ไจ๊ปุ่น  พระราชวังบุเรงนอง   เจดีย์ชเวมอดอร์   พระธาตุอินทร์แขวน   พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว   ตลาดโบโจ๊กอองซาน   พระมหาเจดีย์ชเวดากอง   เจดีย์โบตาทาวน์   พระเทพทันใจ   เทพกระซิบ   พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี
Myanmar Airways

Jun - Jun

รหัสทัวร์ : A2221

฿ 8,888

พม่า3 วัน 2 คืน

EASY MYANMAR อิ่มบุญ
เจดีย์ชเวมอดอว์  พระมหาเจดีย์มุเตา   พระราชวังบุเรงนอง   พระธาตุอินทร์แขวน   วัดไจ้คะวาย  พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น   พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียวหรือพระนอนยิ้มหวาน   เจดีย์โบตาทาวน์   เทพทันใจ  เทพกระซิบ   พระมหาเจดีย์ชเวดากอง  เจดีย์เจ๊าทัตจี   ตลาดโบโจ๊กอองซาน   วัดพระหินอ่อน
Myanmar Airways

Jun - Sep

รหัสทัวร์ : A2208

฿ 10,900

พม่า4 วัน 3 คืน

พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี มิงกุน (นั่งรถภายใน) บินแอร์เอเชีย
พระมหามัยมุนี พระราชวังมัณฑะเลย์ เมืองมิงกุน อมระปุระ พระราชวังไม้สัก เจดีย์มิงกุน วัดกุโสดอ เจดีย์ชินพิวมิน ทะเลสาบคองตามัน วัดจอกตอจี พระเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา วัดมนุหา วัดกุบยางกี วัดติโลมินโล เจดีย์สัพพัญญู วิหารธรรมยันจี จุดชมวิวทะเลเจดีย์ เมืองพุกาม
Airasia

Jul - Sep

รหัสทัวร์ : A0428

฿ 11,900

พม่า3 วัน 2 คืน

ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน (JUL)
เจดีย์ไจ๊ปุ่น   พระราชวังบุเรงนอง    เจดีย์ชเวมอดอร์    พระธาตุอินทร์แขวน    พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (พระนอนยิ้มหวาน)    ตลาดโบโจ๊กอองซาน    พระมหาเจดีย์ชเวดากอง    เจดีย์โบตาทาวน์    พระเทพทันใจ    เทพกระซิบ
Myanmar Airways

Jul - Jul

รหัสทัวร์ : A2235

฿ 10,901

พม่า3 วัน 2 คืน

ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน JUL
เจดีย์ไจ๊ปุ่น  พระราชวังบุเรงนอง   เจดีย์ชเวมอดอร์   พระธาตุอินทร์แขวน   พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว   ตลาดโบโจ๊กอองซาน   พระมหาเจดีย์ชเวดากอง   เจดีย์โบตาทาวน์   พระเทพทันใจ   เทพกระซิบ   พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี
Myanmar Airways

Jul - Jul

รหัสทัวร์ : A2219

฿ 8,888

พม่า3 วัน 2 คืน

มหัศจรรย์ พม่า บินดี อยู่ดี…พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน
พระราชวังบุเรงนอง พระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์ชเวดากอง เทพกระซิบ เทพทันใจ พระนอนตาหวาน เจดีโบตาทาวน์ พระธาตุมุเตา วัดไจ๊คะวาย หงสาวดี เจดีย์ไจ๊ปุ่น เมืองไจ้โท
Bangkok Airways

Nov - Dec

รหัสทัวร์ : A0422

฿ 12,900

พม่า3 วัน 2 คืน

ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน สิเรียม
วัดไจ้คะวาย  พระราชวังบุเรงนอง  วัดมหาเจดีย์  นั่งกระเช้าไฟฟ้า  พระธาตุอินทร์แขวน  พระธาตุอินทร์แขวน   เจดีย์ชเวมอดอว์ (พระมหาเจดีย์มุเตา)  พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว  พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น  เจดีย์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน)  ช้อปปิ้งตลาดสก็อต  พระมหาเจดีย์ชเวดากอง  เจดีย์คาบาเอ  พระเจดีย์เยเลพญา (เจดีย์กลางน้ำ)  พระเจดีย์โบตะทาวน์   เทพทันใจ  เทพกระซิบ
Airasia

มีนาคม เมษายน พฤษภาคม

รหัสทัวร์ : A1208

฿ 8,999

พม่า2 วัน 1 คืน

ชัยชนะ ไหว้พระ 9 วัด พักหรู 5 ดาว
พระนอนตาหวาน   วัดงาทัตจี   วัดโกทัตจี   เจดีย์ชเวโพนพวิน   เจดีย์ชเวดากอง   เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ)   เทพกระซิบ   วัดบารมี-ไจ๊กะส่าน-เลือกซื้อสินค้าของฝากที่MCV-วัดแม๊ะละมุ
Bangkok Airways

มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน

รหัสทัวร์ : A1757

฿ 7,999

พม่า2 วัน1 คืน

พม่า 9 วัด สำเร็จด้วยบุญ
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี(พระนอนตาหวาน)   พระงาทัตจี   พระโกทัตจี   เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ)   พระเจตุนพญาจี   เจดีย์ชเวดากอง   เจดีย์เอ็งต่อหยา   เจดีย์ไจ๊กะส่าน   วัดแม๊ะละมุ   ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต
Nok Air

มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน

รหัสทัวร์ : A1923

฿ 6,555
฿ 5,999