ค้นพบ 4 แพ็คเกจ

ลาว3 วัน 2 คืน

สะบายดี..หลวงพระบาง
พระธาตุพูสี   ตลาดมืด   วัดแสนสุขขาราม    ตลาดเช้า    วัดเชียงทอง   วัดวิชุนราช   บ้านผานมศูนย์หัตถกรรม   บ้านช่างไห    ถ้ำติ่ง    น้ำตกตาดกวางสี   พระราชวังหลวงพระบาง   หอพระบาง
Airasia

May - Aug

รหัสทัวร์ : A2083

฿ 10,888

ลาว3 วัน 2 คืน

มหัศจรรย์…..เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง
ประตูชัย วัดเชียงทอง ตักบาตรข้าวเหนียว พระธาตุภูศรี พระราชวังหลวงพระบาง วัดใหม่สุวรรณภูมาราม พระธาตุหมากโม วัดพระธาตุหลวง เมืองวังเวียง ถ้ำจัง สระมรกต ภูเพียงฟ้า
Airasia

May - May

รหัสทัวร์ : A0461

฿ 15,900

ลาว3 วัน 2 คืน

มหัศจรรย์…ลาว หลวงพระบาง
วัดเชียงทอง ตักบาตรข้าวเหนียว พระธาตุภูศรี น้ำตกกวางสี เมืองหลวงพระบาง บ้านช่างฆ้อง พระราชวังหลวงพระบาง วัดใหม่สุวรรณภูมาราม วัดวิชุนราช พระธาตุหมากโม บ้านผานม
Bangkok Airways

Jun - Jun

รหัสทัวร์ : A0460

฿ 13,900

ลาว3 วัน 2 คืน

มหัศจรรย์…ลาว หลวงพระบาง บินประหยัด อยู่สบาย
พระธาตุภูษี  ถนนข้าวเหนียว   ตลาดมืด   ตลาดเช้า  บ้านผานม   ถ้ำติ่ง   บ้านช่างไห   น้ำตกตาดกวงชี  วัดเชียงทอง   วัดวิชุนราช   พระธาตุหมากโม   วัดใหม่สุวรรณภูมาราม  พระราชวังเก่า  หอพระบาง
Airasia

Jul - Oct

รหัสทัวร์ : A2243

฿ 12,900