ค้นพบ 2 แพ็คเกจ

ไต้หวัน4 วัน 3 คืน

ไต้หวัน อาลีซาน อาบน้ำแร่
เหวินฮว่าลู่  ไนท์มาร์เก็ต  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน   ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั่ง  วัดเหวินหวู่   ตึกไทเป 101  ร้านเครื่องสำอาง   ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง   ศูนย์สร้อยสุขภาพ   อุทยานเหย่หลิ่ว   เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น   อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก   MITSUI OUTLET MALL
China Airlines

มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม

รหัสทัวร์ : A2305

฿ 14,888