พม่า ใจบุญ ไหว้พระ 5 วัด 1 วัน (รวมทิป)

พม่า ใจบุญ ไหว้พระ 5 วัด 1 วัน (รวมทิป) โดยสายการบินนกแอร์ (DD)