ยื่นวีซ่าต่างประเทศทั่วโลก

     ฟิลอสให้บริการทำวีซ่าและให้คำปรึกษาทางด้านการยื่นขอวีซ่า ต่างประเทศทั่วโลก

     ฟิลอสเป็นตัวแทนยื่นวีซ่าที่มีประสบการณ์กว่า 20 ปี  ด้วยมาตรฐานในการแนะนำเอกสารที่ต้องเตรียมยื่นขอวีซ่าที่เหมาะสมสำหรับแต่ละบุคคล การตรวจสอบเอกสารที่แม่นยำ ให้คำแนะนำแนวทางความเป็นไปได้ในการยื่นวีซ่าก่อนตัดสินใจใช้บริการ เพื่อให้คุณทำให้มีโอกาสได้รับการอนุมัติวีซ่ามากที่สุด ซึ่ง*ผลการพิจารณาวีซ่า ขึ้นอยู่กับสถานทูตของแต่ละประเทศ**

     การยื่นวีซ่ากับฟิลอสทำให้คุณสะดวกสบายและประหยัดเวลาด้วยบริการตรวจเอกสารเบื้องต้นและกรอกข้อมูลวีซ่าพร้อมจองคิวออนไลน์ และมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญดูแล ณ ศูนย์ยื่นและให้คำปรึกษาตลอดการใช้บริการ
ราคาค่าบริการรวม
✦ ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่า และค่าบริการของศูนย์ยื่น
✦ ค่าดำเนินการกรอกแบบฟอร์ม นัดคิว และเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ณ วันยื่น
✦ ค่าส่งเอกสารคืนทางไปรษณีย์ (EMS)
ราคาค่าบริการไม่รวม
✦ ค่าแปลเอกสาร
✦ ค่าจัดทำเอกสารการจองโรงแรม
✦ ค่าประกันการเดินทาง
✦ ค่าจัดหาคิวด่วน หรือนอกเวลาทำการ (ให้บริการบางประเทศ)

วีซ่าฝรั่งเศส

6,399 บาท

วีซ่าฝรั่งเศส

6,399 บาท

วีซ่าฝรั่งเศส

6,399 บาท

ติดต่อสอบถามได้ที่

โทรศัพท์ :02 990 6906

Line ID :@philostravel

คลิก   http://nav.cx/xMEL0a8